نائوس یک شرکت هدف محور با رسالتی الهام گرفته از یک آرمان شهر انسانگرا است.


یک راه نگرش به جهان، تمایلی دائمی برای پرسیدن و به چالش کشیدن در جهت ایجاد آینده ای که هرگز هدف نهایی خود که همانا بشریت است را فراموش نخواهد کرد.

م

ما معتقدیم که آرمان شهر بهترین راه تغییر به جهانی است که خواهان آن هستیم…

ژان نوئل تورل (Jean-Noël Thorel)، یک داروساز- زیست شناس، درک مرسوم صنعت زیبایی را با ایجاد یک رویکرد درهم گسیخته اما قابل احترام، متحول کرد: اکوبیولوژی که همان هنر حفاظت از اکوسیستم پوست با تقویت مکانیزم طبیعی آن می باشد. به جای درمان بیش از حد پوست، باید بیاموزیم که چگونه به درستی با آن رفتار کنیم….

 

ژان نوئل تورل (Jean-Noël Thorel)، یک داروساز- زیست شناس، درک مرسوم صنعت زیبایی را با ایجاد یک رویکرد درهم گسیخته اما قابل احترام، متحول کرد: اکوبیولوژی که همان هنر حفاظت از اکوسیستم پوست با تقویت مکانیزم طبیعی آن می باشد. به جای درمان بیش از حد پوست، باید بیاموزیم که چگونه به درستی با آن رفتار کنیم….

 

برندهای Bioderma, Institut Esthederm و Etat Pur از همین ایده بوجود آمده اند و نائوس را به یک برند بزرگ بین المللی در صنعت مراقبت ازپوست تبدیل کرده اند. 

 

برندهای Bioderma, Institut Esthederm و Etat Pur از همین ایده بوجود آمده اند و نائوس را به یک برند بزرگ بین المللی در صنعت مراقبت ازپوست تبدیل کرده اند.