خدمت به جوامع مرتبط با ما

در قلب رویکرد نائوس، ارتباط با جوامع مختلف مرتبط با ما
(متخصیصین سلامت، زیبائی و بهروزی و همچنین مصرف کنندگان ما) ضروری است

ه

هدف نائوس خدمت گذاری به تمامی جوامع مرتبط است که در خلق محصولات نائوس مشارکت می نمایند (شرکاء تحقیقاتی، داروسازان، متخصصین پوست، فیزیوتراپیست ها، پرسنل بخش های زایمان، پرسنل سالن های زیبائی و غیره)، همچنین کسانی که محصولات ما را استفاده می کنند و در مقیاس وسیع تر، تمام کسانی که روش فکری ما را به اشتراک می گذارند.

به دنبال تعامل  مداوم با تمامی این جوامع مرتبط، هدف ما پاسخگویی هر چه بهتر به نیازهایشان و تبدیل آن ها به جامعه ذینفع نائوس است – به گونه ای که آنها احساس احترام، درک متقابل و دوست داشته شدن  کنند.

به دنبال تعامل  مداوم با تمامی این جوامع مرتبط، هدف ما پاسخگویی هر چه بهتر به نیازهایشان و تبدیل آن ها به جامعه ذینفع نائوس است – به گونه ای که آنها احساس احترام، درک متقابل و دوست داشته شدن  کنند.

امضای مراقبت در اولویت، منعکس کننده آرزو برند در قالب مراقبتی است که نائوس می خواهد به جهان عرضه نماید:

– سلامتی، بهروزی

– توجه و رسیدگی

– عشق و علاقه

امضای مراقبت در اولویت، منعکس کننده آرزو برند در قالب مراقبتی است که نائوس می خواهد به جهان عرضه نماید:

– سلامتی، بهروزی

– توجه و رسیدگی

– عشق و علاقه

اگر یک نفر به تنهائی رویا پردازی کند"

صرفا یک رویا است.

لیکن اگر چند نفر با هم

رویاپردازی کنند، آغاز

یک حقیقت جدید است."

فرندرسریخ هاندرت واسر (Friedensreich Hundertwasser)