د

در نائوس:

– ما مردم را مرکز تفکرات و کارهایمان قرار می دهیم،

– ادراک  قلبی در مرکز کلیه اعمال ما قرار دارد.

ما به آشکار کردن پتانسیل های انسانی معتقدیم، تا به گونه ای مثبت در دنیای فردا مشارکت داشته باشند.

ما استقلال و مسئولیت پذیری هر یک از اعضای تیم خود را تضمین می کنیم. با مشارکت در تیم و مسئولیت پذیری در سطح فردی، هر یک از اعضاء تیم در مجموع به عملکرد نائوس کمک می نماید.

ما به آشکار کردن پتانسیل های انسانی معتقدیم، تا به گونه ای مثبت در دنیای فردا مشارکت داشته باشند.

ما استقلال و مسئولیت پذیری هر یک از اعضای تیم خود را تضمین می کنیم. با مشارکت در تیم و مسئولیت پذیری در سطح فردی، هر یک از اعضاء تیم در مجموع به عملکرد نائوس کمک می نماید.

در نائوس، هر کس می تواند راه خود را دنبال نماید، رشد نماید و تکامل یابد. به عبارتی دیگر افسانه ای شخصی خود را خلق نماید.

در نائوس، هر کس می تواند راه خود را دنبال نماید، رشد نماید و تکامل یابد. به عبارتی دیگر افسانه ای شخصی خود را خلق نماید.

آخرین فرصت های شغلی ما : #JoinNAOS

65 پیشنهاد موجود
متاسفیم – نتیجه ای برای درخواست شما پیدا نشد.

CHARGE(E) DE COSMETOVIGILANCE H/F

نوع قرارداد : Contrat d'apprentissage
کشور : France
شهر : Lyon
شغل : INNOVATION / VALORISATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
تجربه : Débutant
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Assistant(e) chef de produit Marketing H/F

نوع قرارداد : Stage
کشور : France
شهر : Lyon
شغل : MARKETING
تجربه : Non renseigné
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Apprenti(e) Chef de Projet Clinique H/F

نوع قرارداد : Contrat d'apprentissage
کشور : France
شهر : Lyon
شغل : INNOVATION / VALORISATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
تجربه : Débutant
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Chargé Marketing relationnel H/F

نوع قرارداد : Stage
کشور : France
شهر : Lyon
شغل : MARKETING
تجربه : Débutant
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Stage Assistant Chef de projet cycle de vie produit & marketing transverse H/F

نوع قرارداد : Stage
کشور : France
شهر :
شغل : MARKETING
تجربه : Non renseigné
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

STAGE ASSISTANTE MARKETING INTERNATIONAL - Europe et Afrique H/F

نوع قرارداد : Stage
کشور : France
شهر : LYON
شغل : MARKETING
تجربه : Débutant
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.