د

در نائوس:

– ما مردم را مرکز تفکرات و کارهایمان قرار می دهیم،

– ادراک  قلبی در مرکز کلیه اعمال ما قرار دارد.

ما به آشکار کردن پتانسیل های انسانی معتقدیم، تا به گونه ای مثبت در دنیای فردا مشارکت داشته باشند.

ما استقلال و مسئولیت پذیری هر یک از اعضای تیم خود را تضمین می کنیم. با مشارکت در تیم و مسئولیت پذیری در سطح فردی، هر یک از اعضاء تیم در مجموع به عملکرد نائوس کمک می نماید.

ما به آشکار کردن پتانسیل های انسانی معتقدیم، تا به گونه ای مثبت در دنیای فردا مشارکت داشته باشند.

ما استقلال و مسئولیت پذیری هر یک از اعضای تیم خود را تضمین می کنیم. با مشارکت در تیم و مسئولیت پذیری در سطح فردی، هر یک از اعضاء تیم در مجموع به عملکرد نائوس کمک می نماید.

در نائوس، هر کس می تواند راه خود را دنبال نماید، رشد نماید و تکامل یابد. به عبارتی دیگر افسانه ای شخصی خود را خلق نماید.

در نائوس، هر کس می تواند راه خود را دنبال نماید، رشد نماید و تکامل یابد. به عبارتی دیگر افسانه ای شخصی خود را خلق نماید.

آخرین فرصت های شغلی ما : #JoinNAOS

31 پیشنهاد موجود
متاسفیم – نتیجه ای برای درخواست شما پیدا نشد.

Infographiste print H/F

نوع قرارداد : CDD
کشور : France
شهر : Lyon
شغل : MARKETING
تجربه : 3 ans ou plus
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Animateur/ Animatrice corner NAOS H/F

نوع قرارداد : CDD
کشور : France
شهر : Nice
شغل : BUSINESS
تجربه : 3 ans ou plus
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Assistant(e) commercial(e) H/F

نوع قرارداد : CDI
کشور : France
شهر : Lyon
شغل : BUSINESS
تجربه : 1 an ou plus
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

V.I.E. - Graphiste

نوع قرارداد : VIE
کشور : Non renseigné
شهر : Belgique, Braine L'alleud
شغل : MARKETING
تجربه : jeune diplômé
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Global eCommerce Key Account Manager H/F

نوع قرارداد : CDI
کشور : France
شهر : Aix en Provence
شغل : BUSINESS
تجربه : 6 ans ou plus
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.

Global Demand Planning Manager H/F

نوع قرارداد : CDI
کشور : France
شهر : Lyon
شغل : SUPPLY CHAIN
تجربه : 6 ans ou plus
بیشتر اطلاعات دریافت نمائید.