Sieć naukowców

Współpracując z renomowanymi naukowcami, NAOS stworzył wyjątkową sieć ekspertów.

A

Ambicją NAOS jest zgromadzenie najlepszych naukowców w każdej z ich specjalności. Dzieląc się swoją misją oraz podejściem ekologiczno-biologicznym, firma NAOS powołuje do życia globalną sieć naukowców, z którymi chce poszukiwać innowacyjnych rozwiązań.

Stworzenie aktywnej sieci badaczy pozwala NAOS szybko dostosowywać swoje programy badawcze, ale także korzystać z najnowocześniejszego sprzętu.

Komitet naukowy NAOS jest zintegrowany z systemem zarządzania firmy.

illustration naos

Stworzenie NAOS Institute of Life Science.

W maju 2016 roku Jean-Noël Thorel założył NAOS ILS (Institute of Life Science), aby zakorzenić potencjał innowacyjny firmy poprzez wzmocnienie powiązań z najlepszymi naukowcami.

 

NAOS ILS inwestuje w projekty badawcze na dużą skalę, które mają na celu zastosowanie badań w dziedzinie Human Care (Serce, Ciało i Umysł).

Długoterminowa współpraca naukowa z prof. Miroslavem Radmanem i Fundacją MedILS.

F

Miroslav Radman

Firma NAOS nawiązała bliskie relacje z profesorem Miroslavem Radmanem. Profesor francusko-chorwackiego pochodzenia jest biologiem, który ukończył studia na Harvardzie i obecnie jest członkiem Académie des Sciences. Jest także założycielem Śródziemnomorskiego Instytutu Nauki o Życiu (MedILS).

Dużą część swojej kariery naukowej poświęcił na badanie mechanizmu naprawczego DNA. Miroslav Radman uważany jest przez środowisko naukowe za jednego z najlepszych biologów genetycznych na świecie, a jego praca przyczyniła się do odkrycia tajemnicy długowieczności.

Firma NAOS nawiązała bliskie relacje z profesorem Miroslavem Radmanem. Profesor francusko-chorwackiego pochodzenia jest biologiem, który ukończył studia na Harvardzie i obecnie jest członkiem Académie des Sciences. Jest także założycielem Śródziemnomorskiego Instytutu Nauki o Życiu (MedILS).

Dużą część swojej kariery naukowej poświęcił na badanie mechanizmu naprawczego DNA. Miroslav Radman uważany jest przez środowisko naukowe za jednego z najlepszych biologów genetycznych na świecie, a jego praca przyczyniła się do odkrycia tajemnicy długowieczności.

Wraz z Jean-Noël Thorelem dzielą tę samą pasję do biologii i koncepcji ewolucji.

Dziś relacja ta została ustrukturyzowana dzięki partnerstwu między NAOS i MedILS w temacie starzenia skóry. (www.medils.org)

Wraz z Jean-Noël Thorelem dzielą tę samą pasję do biologii i koncepcji ewolucji.

Dziś relacja ta została ustrukturyzowana dzięki partnerstwu między NAOS i MedILS w temacie starzenia skóry. (www.medils.org)