Biphase Lipoalcoholic: Иновация от NAOS

Biphase Lipoalcoholic:
Иновация от NAOS

Това е проста, но силна, екобиологична идея,
защитена с безпрецедентен световен патент