Уникална система на управление

Усъвършенстван социален и обществен модел

С

Системата на управление на NAOS е базирана на акционерна фондация, която полага основите на нов модел, с амбицията да достигне отвъд обичайните капиталистически схеми.

Специфичността на модела е разделянето на дяловото участие и властта за взимане на решения, за да се създаде и подсигури устойчивият растеж на компанията в духа на безпристрастността, справедливостта и независимостта. Тази система на управление гарантира дълголетието на компанията, нейната кауза, причината за съществуването й и целите й.

Този модел позволява управлението на два вида дейности:

Бизнес дейности чрез нашите компании:

NAOS чрез марките й, в момента присъстващи в козметичния сектор, а утре и в Грижа за човека; Institute of Life Science на NAOS, който разработва основни изследователски проекти в сферата на грижата за човека (здраве, красота, благосъстояние). И отдела Инициативи и финансиране на NAOS за разширяване на дейността, който се занимава с дялови участия в стартъпи или други структури, работещи в сферата на грижата за човека.

  И благотворителни дейности чрез фонда за дарения:

Фондът за дарения съдържа активите на компанията. Той цели да разработват и поддържат дейности с идеална цел в услуга на нарастващия човешки потенциал.

Конституцията на NAOS

Конституцията излага основите на нов усъвършенстван социален и обществен модел.

К

Конституцията е официален документ, който задава нов модел на управление с амбицията да достигне отвъд обичайните капиталистически схеми.

Създадена и подписана през 2011 г. от Жан-Ноел Торел, Конституцията излага правилата и принципите на работа на NAOS, уважаващи ценностите на компанията. Тя е създадена да позволи: – устойчивия растеж на NAOS и нейната мисия, – иновациите на марките на NAOS, – прилагането на действия за разкриване на човешкия потенциал, – разширяването на дейността в сферата на грижата за човека.

illustration naos

Конституцията е харта от правила и принципи, ръководещи всички решения, свързани с четирите изброени мисии.

Нейната крайна цел е да гарантира дълголетието и развитието на дейността на NAOS чрез устойчив растеж.

Представлявана в управителния орган на NAOS от президента Жан-Ноел Торел заедно със Селин Небу и Александър Дюиеж, тя определя процеса на вземане на решения при номинирането на различни власти в компанията и при предприемането на мащабни инвестиции.