В служба на нашите общности

В сърцето на подхода на NAOS да бъдем ежедневно във връзка с различните ни общности (професионалисти в сферата
на здравеопазването, козметиката и благосъстоянието, както и потребителите ни) е от съществено значение.

Ц

Целта на NAOS е да служи на всички общности, които участват в създаването на продуктите (партньори в проучванията, фармацевти, дерматолози, физиотерапевти, служители в родилни отделения, салони за красота и др.), на онези, които използват продуктите ни, и в по-мащабен план – на всички онези, които споделят начина ни на мислене.

Постоянно търсейки взаимодействие с всички тези общности, нашата цел е по-добре да отговорим на техните нужди и да ги приобщим към нашата мисия – така че да се чувстват уважавани, разбрани и обичани.

Постоянно търсейки взаимодействие с всички тези общности, нашата цел е по-добре да отговорим на техните нужди и да ги приобщим към нашата мисия – така че да се чувстват уважавани, разбрани и обичани.

Мотото „Грижата на първо място“ въплъщава амбицията на марката да внесе грижа в света: – здраве, благосъстояние, – внимание, уважение, – привързаност и любов.

Мотото „Грижата на първо място“ въплъщава амбицията на марката да внесе грижа в света: – здраве, благосъстояние, – внимание, уважение, – привързаност и любов.

"Във всички наши държави,

воден от

предприемачески дух,

уважението към нашите клиенти

и любовта към живота,

всеки един от вас

е допринесъл за успеха

на NAOS чрез трите ни марки

BIODERMA, ESTHEDERM и

Etat Pur."