Култура, отворена към света и към другите

8 неделими ценности, базирани на начина, по който действаме, както и на начина, по който съществуваме.
Тези 8 ценности обединяват общностите на NAOS и отразяват идентичността на компанията.

действаме

ДОХОДНО

КРАСИВО

СПРАВЕДЛИВО

АВТЕНТИЧНО

За една компания е важно да е доходоносна: за да просъществува дълготрайно.
Но това не е всичко: тя трябва да е в полза на другите, на всички общности и на обществото.

NAOS трябва да е красива по природа. Защото ние не работим, за да правим жените красиви, а защото те са красиви по природа.
Защото красотата излиза наяве, когато нещата се правят по правилния начин.
Ние искаме да уважаваме и възхваляваме тази красота във всичко, което правим.

Да действаш справедливо означава да действаш по начин, който е едновременно правилен и уважителен.
Правилно е например да използваш само необходимите съставки в правилната доза, за да запазиш естествените механизми на кожата.
Уважението, от друга страна, е най-добрият начин да поддържаш дълготрайни взаимоотношения с членовете на своята екосистема и заобикалящия свят.
Да правиш нещата по правилния начин е мисия.

Да бъдем верни на това, което правим, означава да сме автентични що се отнася до продуктите и услугите ни.
Трябва да поемем риска да сме честни във всяко наше решение и всички наши взаимоотношения.

Сме

Смелост

ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА
на сърцето

Свободата
да бъдем
себе си

ОТГОВОРНОСТТА
да казваме
истината

Смелостта отразява пионерния ни дух: духът на компания, която преминава отвъд законите, за да създаде автентични продукти.
Ние имаме постоянното желание да оспорваме и предизвикваме статуквото, за да построим едно бъдеще, което никога няма да забрави крайната си цел: човечеството.

Работим преди всичко заради любовта си към хората, природата и живота.
Стимулираме щедростта, солидарността, разбирането и признанието на другите ден след ден.
Постоянното желание да отговаряме на очакванията на другите и да действаме със сърцето си, тъй като само интелигентността на сърцето може да разкрие човешкия потенциал.

Ние се стремим към свят, в който всеки човек може да мисли, действа и говори свободно.
Свободата да бъдеш себе си е основата за поемане на инициатива, ангажираност и лично удовлетворение, които се крият във всеки от нас.
Това ни вдъхновява като единна система да отстояваме своята независимост

Да бъдем – а не да изглеждаме – верни на себе си и на ценностите си, искрени в начина, по който говорим и уважителни към думите.
Да бъдем верни и да казваме истината е знак на уважение и начин да почетем доверието, което другите имат в нас.

/9