Biphase Lipo alcoolique: липо-алкохолна двуфазова грижа за кожата на ръцете с двойно действие – иновация от NAOS, печалбите от продажбите на която се даряват за борба с епидемии, по време на глобалната пандемия от COVID-19.

NAOS създава нова категория продукт в полза на общественото здраве – вирусоцидна козметика.
Употребата на хидроалкохолен гел в условията на глобална пандемия е жизненоважно. И все пак, честото му използване може да причини дерматологични проблеми. Ръцете се увреждат и изсушават, което отслабва нашата естествена защитна бариера: кожата.

Тъй като навиците, свързани със защитата и грижата за кожната бариера ще останат за дълго в ежедневието ни, NAOS и BIODERMA създадоха първата липо-алкохолна двуфазова грижа за кожата на ръцете с двойно действие, която едновременно дезинфекцира ръцете и защитава кожната бариера.

Дарителски ангажимент

100% от печалбите, генерирани от продажбите на Biphase Lipo alcoolique в представителствата на NAOS, ще бъдат дарени на фондации, асоциации и неправителствени организации, работещи за предотвратяването на епидемии.

ангажимент
в борбата с
пандемии

Дарението ще бъде направено към фондации, асоциации и неправителствени организации, борещи се с епидемии, а сумата на дарението се изчислява според следната формула:

Например, ако печалбата на дружеството е 100 лв. и Biphase Lipo alcoolique представлява 10% от продажбите на дружеството, 10 лв. ще бъдат дарени на асоциациите, работещи в борбата и превенцията на епидемии. Плащането ще бъде извършено веднага след приключването на финансовите отчети за 2021 г. в лимита на сумите, разпределяеми съгласно местните разпоредби на всяка държава.

ангажимент
в борбата с
пандемии

Независимо от това дарение, акционерната фондация има хуманистична цел. Институцията „Jean-Noël Thorel“ осигурява контрол върху компанията NAOS и изплаща 98% от дивидентите си всяка година на дарителски фонд.

Този дарителски фонд подкрепя благотворителни дейности в полза на реализацията на човешкия потенциал.
Вижте повече за акционерната фондация във видеото.

Вижте интервюто, в което Jean-Noël Thorel,
фармацевт и основател на NAOS,
говори за Biphase Lipo alcoolique.


«Това е проста, но силна, екобиологична идея, защитена с безпрецедентен световен патент.»

Защо решихте да създадете тази нова категория - вирусоцидна козметика?

За изграждане на защитна бариера и запазване на здравето на кожата

_Защото навиците, свързани със защитата и грижата за кожната бариера ще останат за дълго в ежедневието ни

_Защото кожата е екосистема в постоянно взаимодействие със заобикалящата я среда (включително и с продуктите, които използваме).

_Защото в NAOS вярваме в запазването на естествените механизми на кожата, което ѝ помага сама да възвърне естествения си баланс.

_Защото заедно с дерматолозите знаем какви последствия върху екосистемата на кожата може да има при честата употреба на хидроалкохолен гел.

Намерете продукта на уебсайта на BODERMA.

За изграждане на защитна бариера и запазване на здравето на кожата