Една от водещите независими козметични компании в света

Със своята пълна независимост NAOS запазва свободата на мисълта и действията си.

N

NAOS е строго независим семеен бизнес (независимост от финансова и творческа гледна точка и при вземането на решения).

С дейност в над 130 държави компанията е сред топ 50 козметични компании в света, сред топ 10 френски козметични компании и е една от малкото, запазили независимостта си.

С дейност в над 130 държави компанията е сред топ 50 козметични компании в света, сред топ 10 френски козметични компании и е една от малкото, запазили независимостта си.

Тази независимост гарантира на NAOS дълголетие и развитие, в унисон с причината за съществуването на компанията.

Ръководството на компанията прилага тази дългосрочна визия ежедневно.

Тази независимост гарантира на NAOS дълголетие и развитие, в унисон с причината за съществуването на компанията.

Ръководството на компанията прилага тази дългосрочна визия ежедневно.

"В NAOS

начинът, по който

правим нещата,

е по-важен от това,

което правим.“

Jean-Noël Thorel