Η ουτοπία είναι ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξουμε τον κόσμο.

Jean-Noël Thorel,Ιδρυτής και Πρόεδρος του ομίλου NAOS

Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στην οικο-βιολογία για την καλύτερη διατήρηση του οικοσυστήματος του δέρματος και την ενδυνάμωση των φυσικών του μηχανισμών.

Αυτή η μοναδική επιστημονική προσέγγιση έχει τις βάσεις της στην επιστήμη της βιολογίας.

Αρνούμαστε να δεχτούμε πως μόνο λίγοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες υγείας, ομορφιάς και φροντίδας.

Η NAOS προχώρησε στη δημιουργία ενός ιδρύματος, ως μία πρώτη αλλαγή στον κοινωνικό τομέα

NAOS, μία φιλοσοφία και στάση ζωής  που ακολουθείται με τη νοημοσύνη της καρδιάς. Μόνο μαζί σου.

Οι άνθρωποι και οι σχέσεις είναι η καρδιά της προσέγγισης και των ενεργειών μας
fr / en