Ένα μοναδικό σύστημα διοίκησης

Ένα εξελιγμένο κοινωνικό μοντέλο

Τ

Το σύστημα διοίκησης της NAOS βασίζεται σε ένα ίδρυμα μετόχων που θέτει τα θεμέλια ενός νέου μοντέλου,επιδιώκοντας να ξεπεράσει τα συνήθη καπιταλιστικά πρότυπα.

Η ιδιαιτερότητα του μοντέλου είναι ο διαχωρισμός των μετοχών και της λήψης αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη του ομίλου, μέσα σε πνεύμα δικαιοσύνης και ανεξαρτησίας. Αυτό το σύστημα διοίκησης διασφαλίζει τη μακροζωία της εταιρείας, την αιτία και τον λόγο της ύπαρξης και του σκοπού της.

Αυτό το μοντέλο επιτρέπει τη διαχείριση δύο διαφορετικών δραστηριοτήτων:

Επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω των εταιρειών μας:

Η NAOS μέσα από τις μάρκες της οι οποίες δραστηριοπούνται μέχρι σήμερα στον κλάδο της Φροντίδας του Δέρματος και αναμένεται να συνεχίσουν και στον κλάδο της Ανθρώπινης Φροντίδας. Το NAOS Institute of Life Science που αναπτύσσει μείζονα ερευνητικά προγράμματα στην Ανθρώπινη Φροντίδα (Υγεία, Ομορφιά, Ευεξία).
Επίσης, το τμήμα NAOS Initiative και Finance diversification, το οποίο ασχολείται με συμμετοχές σε νεοϊδρυόμενες εταιρίες ή σε άλλες δομές που εργάζονται στον τομέα της Ανθρώπινης Φροντίδας.

 

Γενναιόδωρες δραστηριότητες:

Μέσα από το τμήμα που διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Στόχος του είναι να αναπτύξει και να υποστηρίξει μη κερδοσκοπικές ενέργειες στην υπηρεσία του αυξανόμενου ανθρώπινου δυναμικού.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ NAOS

Το καταστατικό παραθέτει τα θεμέλια ενός νέου, προηγμένου κοινωνικού μοντέλου.

Τ

Το Σύνταγμα είναι ένα επίσημο έγγραφο που θέτει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, με τη φιλοδοξία να ξεπεράσει τα συνήθη καπιταλιστικά σχήματα.

Σχεδιασμένο και γραμμένο το 2011 από τον Jean-Noël Thorel, το Σύνταγμα καθορίζει τους κανόνες και τις αρχές λειτουργίας του ομίλου NAOS, σύμφωνα με τις αξίες του. Έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει:
– τη βιώσιμη ανάπτυξη του ομίλου NAOS και της αποστολής του,
– την καινοτομία των εμπορικών σημάτων του ομίλου NAOS,
– εφαρμογή δράσεων για την αποκάλυψη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,
– τη διαφοροποίηση στον τομέα της Ανθρώπινης Φροντίδας.

illustration naos

Το Καταστατικό είναι ένας χάρτης κανόνων και αρχών που προεδρεύει όλων των αποφάσεων σχετικά με τις τέσσερις αναφερόμενες αποστολές.

Ο απώτερος σκοπός του είναι να διασφαλίσει τη μακροζωία και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου NAOS, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο Jean-Noël Thorel στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του ομίλου NAOS, μαζί με τους Céline Nebout και Alexandre Dhuiège, ορίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον διορισμό διαφόρων αρχών στο εσωτερικό της εταιρείας και τη διεξαγωγή σημαντικών επενδύσεων.