Μία από τις κορυφαίες ανεξάρτητες εταιρείες ομορφιάς στον κόσμο

Με την πλήρη ανεξαρτησία του, ο όμιλος NAOS διατηρεί την ελευθερία σκέψης και δράσης.

Ο

Ο όμιλος NAOS είναι μια έντονα ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση (ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων και στον οικονομικό και δημιουργικό τομέα).

Λειτουργώντας σε περισσότερες από 100 χώρες, είναι μεταξύ των κορυφαίων 50 εταιρειών ομορφιάς στον κόσμο, ανάμεσα στις 10 πρώτες γαλλικές εταιρείες ομορφιάς και μία από τις λίγες που έχουν διατηρήσει την ανεξαρτησία τους.

Λειτουργώντας σε περισσότερες από 100 χώρες, είναι μεταξύ των κορυφαίων 50 εταιρειών ομορφιάς στον κόσμο, ανάμεσα στις 10 πρώτες γαλλικές εταιρείες ομορφιάς και μία από τις λίγες που έχουν διατηρήσει την ανεξαρτησία τους.

Αυτή η ανεξαρτησία εγγυάται τη μακροζωία και την ανάπτυξη του ομίλου NAOS, δείχνοντας σεβασμό στο λόγο
της ύπαρξής του.

Η διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζει αυτό το μακροπρόθεσμο όραμα σε καθημερινή βάση.

Αυτή η ανεξαρτησία εγγυάται τη μακροζωία και την ανάπτυξη του ομίλου NAOS, δείχνοντας σεβασμό στο λόγο
της ύπαρξής του.

Η διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζει αυτό το μακροπρόθεσμο όραμα σε καθημερινή βάση.

"Στον όμιλο NAOS,

ο τρόπος που λειτουργούμε

παραμένει πιο σημαντικός

από το τι κάνουμε."

Jean-Noël Thorel