Egy kultúra, amely nyitott a világra és másokra

A NAOS 8 elválaszthatatlan értéke, amelyek meghatározzák a vállalat viselkedését és gondolkodásmódját.
Ez a 8 érték egyesíti a NAOS közösségeit, és meghatározza a vállalat identitását.

Viselkedésünk

Nyereség

Szépség

Igazságos

Hitelesség

Egy vállalat számára fontos a nyereségesség — enélkül nem tud létezni vagy fennmaradni.

Ez azonban nem minden: az is fontos, hogy nem csak mi, hanem mások is profitáljanak a tevékenységünkből, és hasznosak legyünk a közösség és a társadalom számára.

A NAOS-nak természeténél fogva törekednie kell a szépségre. Nem azért dolgozunk, hogy széppé tegyük a nőket, hanem mert természetükből fakadóan szépek.

A szépség akkor tud kibontakozni, ha megfelelően cselekszünk.

Minden cselekedetünkkel tisztelni és ünnepelni kívánjuk a szépséget.

Az igazságos viselkedés azt jelenti, hogy egyszerre helyesen és tisztelettudóan cselekszünk.

Helyes például az, hogy csak a szükséges alapanyagokat alkalmazzuk megfelelő dózisban, hogy ezáltal megóvjuk a bőr természetes mechanizmusát.

A tisztelet ugyanakkor a legjobb módja annak, hogy hosszantartó kapcsolatokat tartsunk fel a környezetünkben lévőkkel és a körülöttünk lévő világgal.

Helyesen cselekedni folyamatos kihívás.

Ha őszintén képviseljük, amiben hiszünk, akkor hitelesnek kell maradnunk a termékeink
és szolgáltatásaink terén is.

Minden egyes döntésünkben és kapcsolatunkban kötelességünk vállalni az őszinteség kockázatát.

Gondolko-

dásmódunk

Bátorság

A szív

intelligenciája

Az egyéniség

szabadsága

Az igazságra

való törekvés

kötelessége 

A bátorság az innovatív szellemünket tükrözi: olyan cég vagyunk, amely a szabályokat meghaladva autentikus termékeket állít elő.

Folyamatosan arra törekszünk, hogy megkérdőjelezzük és felborítsuk a status quót, hogy egy olyan jövőt építsünk ki, amely sosem feledkezik meg, hogy mindent az emberiség szolgálatában teszünk.

Mindenekelőtt az emberek, a természet és az élet iránti szeretet motivál bennünket.

A nagylelkűség, a szolidaritás, egymás megértése és elismerése jegyében dolgozunk nap mint nap.

Miközben folyamatosan igyekszünk kielégíteni mások elvárásait, szívvel cselekszünk, mivel csak a szív bölcsessége képes felfedni az emberekben rejlő potenciált.

Egy olyan világot szeretnénk teremteni, amelyben minden egyén képes szabadon gondolkodni, cselekedni és megnyilvánulni.

A szabad önkifejezés az alapja a kezdeményező, bevonódó és a személyes kiteljesedésnek, amelyre mindannyian vágyunk.

Ez ösztönöz bennünket mint kohéziós rendszert arra, hogy kivívjuk és megvédjük a függetlenségünket.

Fontos, hogy igazak legyünk magunkhoz és az értékeinkhez, és ne csak annak tűnjünk, továbbá őszintén, tisztelettudón fejezzük ki magunkat.

Igaznak lenni és igazat beszélni a tisztelet jele, és kiváló módja annak, hogy megbecsüljük a belénk fektetett bizalmat.

/9