Ütopya

Ütopyanın dünyayı
değiştirmenin en iyi yolu
olduğuna inanıyoruz.

Bu vizyon, NAOS'un kurucusu ve başkanı Jean-Noël Thorel'in geçmişten günümüze taşıdığı bir vizyondur.

ekobiyolojiye

Cildin ekosistemini daha iyi korumak ve
doğal mekanizmalarını güçlendirmek
için ekobiyolojiye inanıyoruz.

Bu eşsiz bilimsel yaklaşım biyolojiye dayanmaktadır.

40 yıllık araştırma ve yenilik

Güzellik sektöründe süregelen
40 yıllık araştırma ve yenilik.

Güzellik sektörünün alışılagelmiş kurallarını değiştiren bir hikaye

sistemin

Güzellik, sağlık, refah ve zenginliği
yalnızca bazılarına ayıran bir sistemin
kaçınılmazlığını reddediyoruz.

Naos, sosyal ve toplumsal alanda daha önce görülmemiş bir adım olan bir hissedar vakfı yarattı.

kalple

NAOS, sadece kalple
takip edilebilecek bir
yaklaşım ve yoldur.

Bu yaklaşımın temelinde insanlar ve insan ilişkiler yer almaktadır.