หนึ่งในบริษัทอิสระชั้นนำระดับโลกด้านความงาม

ด้วยความที่บริษัท NAOS เป็นบริษัทที่มีความอิสระโดยสมบูรณ์ จึงรักษาอิสรภาพด้านความคิดและการดำเนินงานไว้ได้

N

NAOS เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีความเป็นอิสระสูง ทั้งในสถานภาพทางการเงิน ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ.

จากการดำเนินงานมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก NAOS เป็นหนึ่งใน 50 บริษัทด้านความงามชั้นนำระดับโลก เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของบริษัทด้านความงามในฝรั่งเศส และยังเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่รักษาความเป็นองค์กรอิสระไว้ได้.

จากการดำเนินงานมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก NAOS เป็นหนึ่งใน 50 บริษัทด้านความงามชั้นนำระดับโลก เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของบริษัทด้านความงามในฝรั่งเศส และยังเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่รักษาความเป็นองค์กรอิสระไว้ได้.

ด้วยความเป็นอิสระนี้เอง ที่ได้รับประกันอนาคตการดำเนินงานนของ NAOS ให้มีความยั่งยืน และเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยที่ไม่ลืมให้ความเคารพต่อเหตุผลเมื่อแรกก่อตั้งบริษัท.ในส่วนการดำเนินงานฝ่ายบริหารของบริษัทเองก็ยึดถือวิสัยทัศน์อันยาวไกลนี้เป็นหลักการดำเนินงานในทุก ๆ วัน.

ด้วยความเป็นอิสระนี้เอง ที่ได้รับประกันอนาคตการดำเนินงานนของ NAOS ให้มีความยั่งยืน และเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยที่ไม่ลืมให้ความเคารพต่อเหตุผลเมื่อแรกก่อตั้งบริษัท.ในส่วนการดำเนินงานฝ่ายบริหารของบริษัทเองก็ยึดถือวิสัยทัศน์อันยาวไกลนี้เป็นหลักการดำเนินงานในทุก ๆ วัน.

"ที่ NAOS

วิธีการที่เราทำสิ่งต่างๆ

มีความสำคัญ

มากกว่าสิ่งที่เราทำ"

Jean-Noël Thorel