N

ที่บริษัท NAOS เรากล่าวได้ว่า:
– ผู้คนนั้นเป็นศูนย์กลางวิธีการคิดและวิธีการทำงานของเรา
– หัวใจที่ตระหนักถึงผู้คนก็เป็นศูนย์กลางในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ของเรา

เราเชื่อว่าการเปิดเผยศักยภาพในการทำงานที่เรามีทั้งหมดแก่ส่วนรวม ก็เพื่อสร้างอนาคตให้แก่โลก

เรายืนยันที่จะทำงานอย่างอิสระ และจะแสดงความรับผิดชอบต่อสมาชิกในทีมของเราทุกคน ทั้งนี้การให้ความร่วมมือและการมอบหมายงานที่ถูกต้องในแต่ละระดับ ก็ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

เราเชื่อว่าการเปิดเผยศักยภาพในการทำงานที่เรามีทั้งหมดแก่ส่วนรวม ก็เพื่อสร้างอนาคตให้แก่โลก

เรายืนยันที่จะทำงานอย่างอิสระ และจะแสดงความรับผิดชอบต่อสมาชิกในทีมของเราทุกคน ทั้งนี้การให้ความร่วมมือและการมอบหมายงานที่ถูกต้องในแต่ละระดับ ก็ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

บริษัท NAOS จึงสามารถกล่าวได้ว่า เราสามารถที่จะทำงานตามแนวทางของตนเอง เติบโต และพัฒนาไปอย่างช้า ๆ ได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ แต่ละคนก็สามารถสร้างตำนานให้แก่บริษัท NAOS ในรูปแบบของตัวเองได้

บริษัท NAOS จึงสามารถกล่าวได้ว่า เราสามารถที่จะทำงานตามแนวทางของตนเอง เติบโต และพัฒนาไปอย่างช้า ๆ ได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ แต่ละคนก็สามารถสร้างตำนานให้แก่บริษัท NAOS ในรูปแบบของตัวเองได้

ข้อเสนอการจ้างงานล่าสุดของเรา #JoinNAOS

33 ข้อเสนอปัจจุบัน
ขออภัย แต่ไม่มีผลลัพธ์สำหรับการค้นหาของคุณ

Apprenti(e) Matières Premières et Filières Responsables H/F

ประเภทสัญญา : Contrat d'apprentissage
ประเทศ : France
เมือง : Aix-en-Provence
งาน : ACHATS
ประสบการณ์ต่างๆ : jeune diplômé
เรียนรู้เพิ่มเติม

Assistant(e) Social Media Manager - Stage

ประเภทสัญญา : Stage
ประเทศ : France
เมือง : Paris
งาน : MARKETING
ประสบการณ์ต่างๆ : Non renseigné
เรียนรู้เพิ่มเติม

Assistant contrôle de gestion H/F

ประเภทสัญญา : Stage
ประเทศ : France
เมือง : Lyon
งาน : FINANCE
ประสบการณ์ต่างๆ : jeune diplômé
เรียนรู้เพิ่มเติม

Alternant(e) Technicien(ne) Laboratoire Contrôle Conformité H/F

ประเภทสัญญา : Contrat d'apprentissage
ประเทศ : France
เมือง : AIX EN PROVENCE
งาน : INDUSTRIE
ประสบการณ์ต่างๆ : 1 an ou plus
เรียนรู้เพิ่มเติม

Apprenti(e) Qualité SST H/F

ประเภทสัญญา : Contrat d'apprentissage
ประเทศ : France
เมือง : Aix en Provence
งาน : QUALITE
ประสบการณ์ต่างๆ : jeune diplômé
เรียนรู้เพิ่มเติม

Responsable Approvisionnement H/F

ประเภทสัญญา : CDI
ประเทศ : France
เมือง : Aix en provence
งาน : SUPPLY CHAIN
ประสบการณ์ต่างๆ : 6 ans ou plus
เรียนรู้เพิ่มเติม