ระบบการบริหารจัดการองค์กรอันเป็นเอกลักษณ์

รูปแบบทางสังคมและสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้า

ระบบองค์กรของบริษัท NAOS ตั้งอยู่บนรากฐานของการเป็นมูลนิธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นรากฐานรูปแบบใหม่ที่มุ่งมั่นจะก้าวข้ามแบบแผนปกติของระบบทุนนิยม

ความพิเศษของแบบจำลองนี้คือ การแยกส่วนการถือหุ้นและอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อสร้างและรักษาความปลอดภัยให้บริษัท และทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยมีความเป็นกลาง ความยุติธรรม และความเป็นอิสระ ระบบดำเนินการแบบนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทของเราจะอยู่เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน

รูปแบบการจัดการนี้สามารถใช้จัดการกับกิจกรรมสองประเภทได้แก่ :

กิจกรรมด้านธุรกิจ:

วันนี้ NAOS เป็นแบรนด์ที่อยู่ในขอบข่ายธุรกิจด้านสกินแคร์ แต่ในอนาคตเราจะเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่อง Human Care
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตแห่ง NAOS ได้พัฒนาโครงการวิจัยที่ให้ความสำคัญในด้านการ Human Care ทั้งในแง่สุขภาพ ความงาม และความเป็นอยู่ที่ดี
Naos ได้จัดตั้งแผนกพิเศษเพื่อริเริ่มและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในการก่อตั้งโครงสร้างบริหารใหม่ๆในส่วน Human Care

 
 

 กิจกรรมอื่น ๆ ที่ดำเนินงานผ่านกองทุนพิเศษ:

กองทุนพิเศษนี้จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในสินทรัพย์ของบริษัท มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อเพิ่มศักยภาพของการดูแลมนุษย์

ระเบียบปฏิบัติของบริษัท NAOS

ระเบียบปฏิบัติของบริษัทช่วยวางรากฐานให้แก่กลุ่มสังคมที่มีในบริษัทและทำให้รูปแบบทางสังคมที่มีเกิดความก้าวหน้า

มี

มีระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งกำหนดการจัดการองค์กรในรูปแบบใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามแบบแผนดั้งเดิมของหลักการทุนนิยม

ระเบียบปฏิบัตินี้ได้มีการจัดตั้งและเขียนขึ้นในปีพ.ศ. 2554 โดย Jean-Noël Thorel ซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติกำหนดกฎเกณฑ์และหลักการดำเนินงานของบริษัท NAOS ภายใต้ค่านิยมที่ได้รับการยอมรับ ระเบียบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุน:
– การเติบโตอย่างยั่งยืนและพันธกิจของบริษัท NAOS
– นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ภายใต้ NAOS
– ศักยภาพ​การทำงานของมนุษย์
– ความหลากหลายของการดูแลคุณภาพชีวิตมนุษย์.

illustration naos

ระเบียบปฏิบัติเป็นกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติซึ่งเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจทั้งสี่ที่ได้ระบุไว้.

วัตถุประสงค์สูงสุดของระเบียบปฏิบัติ คือ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการดำรงอยู่และการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท NAOS จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน.

ระเบียบเป็นตัวแทนเพื่อการกำกับดูแลองค์กร
NAOS โดยมีประธาน Jean-Noël Thorel ทำงานร่วมกับ Céline Nebout และ Alexandre Dhuiège และยังช่วยกำหนดกระบวนการตัดสินใจในการเสนอชื่อต่อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและต่อการลงทุนหลัก