งานให้บริการชุมชนของเรา

ที่บริษัท NAOS เราสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเรากับชุมชนต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน และสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ
ความงาม และความเป็นอยู่ที่ดี รวมไปถึงการดูแลผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของเรา

เป้าหมายของ NAOS คือการให้บริการชุมชนทั้งหมดที่มีส่วนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น หุ้นส่วนงานวิจัย เภสัชกร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผิวหนัง นักกายภาพบำบัด ผู้ดูแลคนไข้ ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ฯลฯ รวมทั้งผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย และหากมองในมุมกว้างก็คือผู้ที่เชื่อมั่นในแนวคิดเดียวกับเรา

เรายังคงแสวงหาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดรับผู้คนเข้าให้มามีส่วนร่วมกับบริษัท NAOS – เพื่อให้พวกเขาสัมผัสและรู้สึกได้ถึงความเคารพ ความเข้าใจ และความรักต่อกัน

เรายังคงแสวงหาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดรับผู้คนเข้าให้มามีส่วนร่วมกับบริษัท NAOS – เพื่อให้พวกเขาสัมผัสและรู้สึกได้ถึงความเคารพ ความเข้าใจ และความรักต่อกัน

(Care First) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ต่อการดูแลที่บริษัท NAOS มุ่งมั่นนำมาให้แก่ทุกคน อันได้แก่:
– สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
– การได้รับความเอาใจใส่ การยอมรับ
– การให้ความสำคัญต่อความรัก ความเอ็นดู

(Care First) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ต่อการดูแลที่บริษัท NAOS มุ่งมั่นนำมาให้แก่ทุกคน อันได้แก่:
– สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
– การได้รับความเอาใจใส่ การยอมรับ
– การให้ความสำคัญต่อความรัก ความเอ็นดู

"ถ้าคนคนหนึ่งฝันอยู่โดยลำพัง

มันจะเป็นเพียงแค่ความฝัน

แต่ถ้าคนหลายคนมีฝันร่วมกัน

นั่นคือจุดเริ่มต้นเรื่อง

ที่จะเป็นจริงเรื่องใหม่"

Friedensreich Hundertwasser