คำบอกเล่าต่อไปนี้แสดงภาพวัฒนธรรมองค์กรของเราได้เป็นอย่างดี

บริษัท NAOS กำลังสร้างชุมชนที่เปิดกว้างรับผู้คน จากความสามารถของบริษัทในการสร้างเป้าหมายการทำงาน การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโลกของการผจญภัยผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มี ซึ่งทำให้ผู้คนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองต่อไปได้

วิ

วิธีการที่ดีที่สุดที่เราใช้เพื่ออธิบายวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท NAOS คือแบ่งปันและรับฟังความเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เห็นว่าเรามีวิธีการทำงานหลากหลายให้เลือกใช้

เราให้ความสำคัญต่อ การตลาดระหว่างประเทศ

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail