พันธกิจที่ยิ่งใหญ่

NAOS คือบริษัทและแบรนด์อันแข็งแกร่ง ที่มีแรงบันดาลใจจากชีวิตและหัวใจที่มุ่งไปข้างหน้า

N

NAOS ผลักดันตนเองจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำระดับโลกด้านการดูแลผิว ผ่านความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของแบรนด์ 3 แบรนด์ ได้แก่:
– Bioderma
– Institut Esthederm
– Etat Pur

NAOS มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะกลายเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ ในด้านคุณค่าอันเป็นสากลและการเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรม

NAOS ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการดูแลมนุษยชาติแบบองค์รวม (ทั้งด้านสุขภาพ, ความงาม และคุณภาพชีวิตที่ดี)

Care First คือ เอกลักษณ์ของการให้ความสำคัญในการดูแลเป็นอันดับแรก สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่ปรารถนาจะดูแลผู้คนบนโลกนี้ในด้านของ สุขภาพ คุณภาพชีวิต การได้รับการยอมรับและการเปิดกว้างในเรื่องของอารมณ์และความรัก

illustration naos

NAOS คือแนวคิดทางปรัชญา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

วัฒนธรรม สิ่งที่เราเป็น

และสิ่งที่เราทำซึ่งเราไม่เพียงสนับ

สนุนสิ่งเหล่านี้ยังสนับสนุนให้พัฒนา

เพื่อให้เราไปได้ไกลยิ่งขึ้น

Jean-Noël Thorel

เสาหลัก 5 ประการของ NAOS

 • 01

  เป็นต้นกำเนิดนวัตกรรมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดทางชีวนิเวศวิทยา

 • 02

  ดำรงตนอิสระ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

 • 03

  สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์

 • 04

  เป็นแหล่งรวมพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์และค่านิยมเดียวกัน

 • 05

  เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลก เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น