NAOS เป็นบริษัทที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดเกี่ยวกับยูโทเปีย

วิธีการมองโลกโดยการตั้งคำถามด้วยความสงสัยต่อสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นวิธีการที่นำไปสู่การ
สร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับมวลมนุษย์

เราเชื่อมั่นว่ายูโทเปีย เป็นวิถีทางที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

Jean-Noël Thorel เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา คือผู้ที่เปลี่ยนความเข้าใจดั้งเดิมของอุตสาหกรรมความงามในช่วงแรก ด้วยการสรรสร้างกระบวนการส่งเสริมการทำงานของผิวโดยไม่ทำลายสมดุล: ชีวนิเวศวิทยา คือ ศิลปะแห่งการดูแลการดำรงอยู่ของระบบนิเวศของผิวหนัง โดยการดูแลให้ผิวทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แทนการบำรุงผิวที่มากเกินพอดี

Jean-Noël Thorel เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา คือผู้ที่เปลี่ยนความเข้าใจดั้งเดิมของอุตสาหกรรมความงามในช่วงแรก ด้วยการสรรสร้างกระบวนการส่งเสริมการทำงานของผิวโดยไม่ทำลายสมดุล: ชีวนิเวศวิทยา คือ ศิลปะแห่งการดูแลการดำรงอยู่ของระบบนิเวศของผิวหนัง โดยการดูแลให้ผิวทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แทนการบำรุงผิวที่มากเกินพอดี

จากแนวคิดนี้แบรนด์ Bioderma, Institut Esthederm และ Etat Pur จึงได้ถือกำเนิดขึ้น และส่งผลให้บริษัท NAOS มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในระดับโลกด้านการดูแลผิว

จากแนวคิดนี้แบรนด์ Bioderma, Institut Esthederm และ Etat Pur จึงได้ถือกำเนิดขึ้น และส่งผลให้บริษัท NAOS มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในระดับโลกด้านการดูแลผิว

illustration-vision