Jean-Noël Thorel ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ต่อสู้กับแนวคิดดั้งเดิมของวงการอุตสาหกรรม

NAOS ก่อตั้งโดย Jean-Noël Thorel เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา ผู้ที่เปลี่ยนความเข้าใจแรกเริ่มของวงการอุตสาหกรรมความงามสู่ความเข้าใจในมุมมองใหม่ที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง

เขาเริ่มต้นเส้นทางการทำงานในร้านขายยาซึ่งตั้งอยู่ที่ Gare de l’Est ณ กรุงปารีส ประสบการณ์การทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าจำนวนมากได้สร้างความมุ่งมั่นในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าแก่เขา

ในปี ค.ศ.1973 เขามีโอกาสร่วมงานกับ Jean-Henri Belin, ผู้อำนวยการบริหารแห่งห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม PHARMEX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ MERCK และ RICKER

จากนั้นเขาก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ GOUPIL ดำเนินงานร่วมกับผู้ก่อตั้ง Jean-Jacques Goupil ต่อมาเขาก้าวออกจากองค์กร เนื่องจากเกิดความขัดแย้งทางจริยธรรมต่อการกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดด

ด้วยวิสัยทัศน์ในการบุกเบิกของ Jean-Noël Thorel ทำให้เขากลายเป็นผู้ประกอบการในที่สุดในปี ค.ศ.1977 Jean-Noël Thorel ก่อตั้งศูนย์วิจัย CEREDAP (Centre d’Etudes et de Recherche en Esthétique et Dermatologie Appliquée) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Bioderma และ Institut Esthederm ตัวแรก

เริ่มต้นจากหลักการที่ว่า « เมื่อผิวหนังเกิดความผิดปกติ เราควรสอนให้ผิวได้เรียนรู้การฟื้นฟูการทำงานได้อย่างเหมาะสม ดีกว่าที่จะบำรุงผิวมากเกินความจำเป็น » เขาถ่ายทอดแนวคิดนี้ผ่านนวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์ และด้วยการสนับสนุนของนักวิจัยโรคผิวหนังและนักชีววิทยาที่มีชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การจดสิทธิบัตรใบแรกของเขา

และด้วยการทำงานรูปแบบใหม่นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผิวหนังและเกราะป้องกันผิวหนัง ทำให้เขามีส่วนผลักดันในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของการบัญญัติกฏหมาย และเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องสำอางแบบดั้งเดิมในสนามการค้าของการผลิตภัณฑ์และการดูแลผิว

ด้วยวิสัยทัศน์ในการบุกเบิกของ Jean-Noël Thorel ทำให้เขากลายเป็นผู้ประกอบการในที่สุดในปี ค.ศ.1977 Jean-Noël Thorel ก่อตั้งศูนย์วิจัย CEREDAP (Centre d’Etudes et de Recherche en Esthétique et Dermatologie Appliquée) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Bioderma และ Institut Esthederm ตัวแรก

เริ่มต้นจากหลักการที่ว่า « เมื่อผิวหนังเกิดความผิดปกติ เราควรสอนให้ผิวได้เรียนรู้การฟื้นฟูการทำงานได้อย่างเหมาะสม ดีกว่าที่จะบำรุงผิวมากเกินความจำเป็น » เขาถ่ายทอดแนวคิดนี้ผ่านนวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์ และด้วยการสนับสนุนของนักวิจัยโรคผิวหนังและนักชีววิทยาที่มีชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การจดสิทธิบัตรใบแรกของเขา

และด้วยการทำงานรูปแบบใหม่นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผิวหนังและเกราะป้องกันผิวหนัง ทำให้เขามีส่วนผลักดันในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของการบัญญัติกฏหมาย และเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องสำอางแบบดั้งเดิมในสนามการค้าของการผลิตภัณฑ์และการดูแลผิว

Jean-Noël Thorel ผู้ก่อตั้งและประธานของบริษัท NAOS

Jean-Noël Thorel ผู้ก่อตั้งและประธานของบริษัท NAOS

“ผมจะเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้ง

ด้วยความเชื่อที่มีอย่างลึกซึ้งว่า

มีสิ่งสำคัญที่ผมต้องทำในวงการ

อุตสาหกรรมนี้ที่ทำการตีกรอบเป้า

หมายของการดูแลผิวพรรณของ

ผู้หญิงไว้เพียงผิวเผินเหลือเกิน"

Jean-Noël Thorel กล่าวไว้