แนวทางงานวิจัย

NAOS คือบริษัทที่ริเริ่มนำสิ่งใหม่ ๆ และนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงมาเพื่อเสาะแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ

 • 01

  สูตรตำรับ
  จากแนวคิดทาง
  ชีวนิเวศวิทยา

 • 02

  Biomimetism กับผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

 • 03

  การปกป้องตัวเองและ
  การปรับตัวของผิว
  ต่อสภาพแวดล้อม

 • 04

  ความแข็งแรงและความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมของผิว

 • 05

  การฟื้นฟูและการรักษาตัวตามธรรมชาติ

 • 06

  การเข้าจัดการความเสื่อมของผิวที่ต้นเหตุ

การวิจัยและพัฒนา

600

วัตถุดิบเพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

2 000

ผู้เข้าร่วมงานวิจัยเพื่อการศึกษาทางคลินิค

2 000

ผู้เข้าร่วมงานวิจัยเพื่อการศึกษาทางคลินิค

1 ล้าน

เซลล์ผิวหนังของมนุษย์ถูกใช้ไปในทุก ๆ ปีเพื่อประเมินสมรรถภาพของสารออกฤทธิ์

1 ล้าน

เซลล์ผิวหนังของมนุษย์ถูกใช้ไปในทุก ๆ ปีเพื่อประเมินสมรรถภาพของสารออกฤทธิ์