เครือข่ายนักวิทยาศาสตร์

บริษัท NAOS ร่วมมือกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริษัท NAOS มีความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมนักวิจัยที่ดีที่สุดในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญเข้าไว้ด้วยกัน
บริษัท NAOS จึงได้ให้กำเนิดเครือข่ายนักวิชาการระดับโลกเพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาผิวด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยส่งต่อภารกิจและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการทางชีวนิเวศวิทยา

ด้วยการสร้างเครือข่ายที่มีความพร้อมและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอของนักวิจัยทั้งหลายเหล่านี้
รวมทั้งประโยชน์มากมายจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัย จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้บริษัท NAOS สามารถปรับปรุงงานวิจัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ซึ่งต่อมาคณะกรรมการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ของ NAOS ได้มีการผนวกรวมเข้ากับระบบการดำเนินงานหลักของบริษัท

illustration naos

การก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Jean-Noël Thorel ได้ทำการก่อตั้ง NAOS ILS (สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายขีดความสามารถของบริษัทในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยอาศัยความร่วมมือกับนักวิจัยระดับสูง

นอกจากนั้นทางสถาบัน NAOS ILS ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทNAOS และเริ่มลงทุนในโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางชีวนิเวศวิทยาและด้วยความตั้งใจที่จะปรับใช้งานวิจัยเข้าไปสู่ขอบเขตของการดูแลผู้คน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

NAOS เป็นพันธมิตรกับกับศาสตราจารย์ Miroslav Radman และมูลนิธิ MedILS อย่างยาวนาน

ศาสตราจารย์ Miroslav Radman

บริษัท NAOS มีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นเป็นพิเศษกับศาสตราจารย์ Miroslav Radman ชาวฝรั่งเศส – โครเอเชีย ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาระดับเซลล์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Harvard และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ Académie des Sciences เขาเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งเมดิเตอร์เรเนียน (MedILS)

ตลอดชีวิตการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ได้ทุ่มเทไปกับการศึกษากลไกการซ่อมแซม DNA เขายังได้รับการยกย่องอีกว่าเป็นหนึ่งในนักชีววิทยาด้านพันธุกรรมที่ดีที่สุดในโลกในแวดวงนักวิทยาศาสตร์ ผลงานของเขาช่วยให้มนุษยชาติค้นพบความลับของการมีอายุยืน

บริษัท NAOS มีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นเป็นพิเศษกับศาสตราจารย์ Miroslav Radman ชาวฝรั่งเศส – โครเอเชีย ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาระดับเซลล์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Harvard และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ Académie des Sciences เขาเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งเมดิเตอร์เรเนียน (MedILS)

ตลอดชีวิตการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ได้ทุ่มเทไปกับการศึกษากลไกการซ่อมแซม DNA เขายังได้รับการยกย่องอีกว่าเป็นหนึ่งในนักชีววิทยาด้านพันธุกรรมที่ดีที่สุดในโลกในแวดวงนักวิทยาศาสตร์ ผลงานของเขาช่วยให้มนุษยชาติค้นพบความลับของการมีอายุยืน

ศาสตราจารย์และJean-Noël Thorel มีความหลงใหลต่อการศึกษาชีววิทยาเพื่อมนุษย์ และมีแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการเหมือนกัน จึงก่อให้เกิดความร่วมมือในปัจจุบัน ระหว่างบริษัท NAOS และสถาบัน MedILS ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเกิดริ้วรอยบนผิวหนังอันเนื่องมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น
(www.medils.org)

ศาสตราจารย์และJean-Noël Thorel มีความหลงใหลต่อการศึกษาชีววิทยาเพื่อมนุษย์ และมีแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการเหมือนกัน จึงก่อให้เกิดความร่วมมือในปัจจุบัน ระหว่างบริษัท NAOS และสถาบัน MedILS ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเกิดริ้วรอยบนผิวหนังอันเนื่องมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น
(www.medils.org)