ผลิตในประเทศฝรั่งเศส

ผลิตในประเทศฝรั่งเศส เพียงแห่งเดียวเพื่อเป็นหลักประกันและรับรองคุณภาพ และเทคโนโลยีขั้นสูงสุด

นั

นับตั้งแต่ปี 1988 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Bioderma, Institut Esthederm และ Etat Pur ทั้งหมดมีการพัฒนาและผลิตขึ้นที่โรงงานผลิต ณ เมือง Aix-en-Provence ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่ตั้งของ NAOS Les Laboratoires

ในปี 2017 ที่โรงงานแห่งนี้มีการผลิตผลิตภัณฑ์มากกว่า 90 ล้านชิ้น ทั้งนี้ได้มีการเปิดตัวหน่วยการผลิตพิเศษความเร็วสูง หน่วยงานใหม่ของเราเพื่อการผลิต Bioderma Micellar Water โดยเฉพาะ

illustration naos

ห้องทดลองปฏิบัติการและโรงงานมีคุณภาพมาตรฐานในระดับขั้นสูงสุด ใกล้เคียงกับกระบวนการที่ใช้ในโรงงานผลิตยา

จากแนวทางการศึกษาค้นคว้าด้านชีวนิเวศวิทยาของบริษัท NAOS และการตั้งความคาดหวังกับประสิทธิภาพการรักษาไว้ เป็นแรงผลักดันให้เราสร้างมาตรฐานของห้องทดลองปฏิบัติการและโรงงาน ให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ใช้ในโรงงานผลิตยา เป็นผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ NAOS ทั้งหมดผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดจากห้องทดลองปฏิบัติการที่มีการควบคุมมาตรฐานของเรา

แผนกควบคุมคุณภาพภายในองค์กรนี้ มีส่วนช่วยให้บริษัท NAOS ควบคุมสูตรการผลิตได้อย่างครอบคลุมและรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดตามเราตั้งไว้

เราทำการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบกับห้องปฏิบัติการก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิตทุกครั้ง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราในแต่ละรายต้องผ่านการทดสอบโดยเฉลี่ยแล้วกว่า 125 ครั้ง เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์วัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตและการบรรจุในบรรจุภัณฑ์

แผนกควบคุมคุณภาพภายในองค์กรนี้ มีส่วนช่วยให้บริษัท NAOS ควบคุมสูตรการผลิตได้อย่างครอบคลุมและรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดตามเราตั้งไว้

เราทำการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบกับห้องปฏิบัติการก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิตทุกครั้ง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราในแต่ละรายต้องผ่านการทดสอบโดยเฉลี่ยแล้วกว่า 125 ครั้ง เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์วัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตและการบรรจุในบรรจุภัณฑ์

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา NAOS ได้ลงทุนในส่วนของโรงงานการผลิต เพื่อปรับปรุงสายงานการผลิตให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ จึงทำให้เรามั่นใจได้ว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นเปี่ยมด้วยคุณภาพและความปลอดภัยที่ไม่อาจหาผลิตภัณฑ์ใดมาเสมอเหมือนได้”

บรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและโรงงานของเรา

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา NAOS ได้ลงทุนในส่วนของโรงงานการผลิต เพื่อปรับปรุงสายงานการผลิตให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ จึงทำให้เรามั่นใจได้ว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นเปี่ยมด้วยคุณภาพและความปลอดภัยที่ไม่อาจหาผลิตภัณฑ์ใดมาเสมอเหมือนได้”

บรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและโรงงานของเรา