زمینه های تحقیقات

نائوس همیشه به عنوان یک شرکت مبتکر عمل نموده است و اساتید فن را گرد هم آورده است تا راهکار های جدید بنیادی و ریشه ای را جستجو نمایند.

 • 01

  فرمول های
  اکوبیولوژیکی

 • 02

  شبه بیولوژی
  و مراقبت از پوست

 • 03

  حفاظت
  و سازگاری
  پوست
  با محیط آن

 • 04

  مقاومت
  و تحمل پذیری پوست

 • 05

  بازسازی
  طبیعی
  و التیام بخشی

 • 06

  درمان
  سبب شناختی
  پیری

تحقیق و توسعه در اعداد و ارقام

650

مواد خام برای تولید تمام محصولات.

8500

بیمار در مطالعات بالینی ما شرکت کردند.

8500

بیمار در مطالعات بالینی ما شرکت کردند.

یک میلیون

سلول پوست انسان سالانه برای ارزیابی عملکرد مواد تشکیل دهنده فعال ما استفاده شده است.

یک میلیون

سلول پوست انسان سالانه برای ارزیابی عملکرد مواد تشکیل دهنده فعال ما استفاده شده است.