سیستم مدیریت منحصر به فرد

یک الگوی پیشرفته اجتماعی

س

سیستم مدیریت نائوس بر اساس بنیاد سهامداران این شرکت پایه گذاری شده است که زمینه را برای یک الگوی جدید مدیریتی آماده می نماید، هدف از این نوع سیستم برتری یافتن از طرح های معمول سرمایه داری می باشد. مشخصه این الگو جداسازی بین سهامداران و تصمیم گیرندگان در جهت ایجاد و حفظ توسعه پایدار مبنی بر روحیه منصفانه، عادلانه و مستقل می باشد. سیستم مدیریت شرکت، این اطمینان را به ما می دهد که شرکت در دراز مدت در این تجارت باقی خواهد ماند و قادر خواهد بود که علت و دلیل وجود و هدف خود را محقق نماید.

این الگوی می تواند دو نوع فعالیت را مدیریت کند:

فعالیت های تجاری از طریق شرکت های ما :

برند های نائوس، در حال حاضر در زمینه مراقبت از پوست و در آینده نزدیک درحوضه مراقبت انسانی حضور دارد. موسسه علوم زندگی نائوس پروژه های عظیمی را در زمینه مراقبت از انسان (سلامت ، زیبائی و تندرستی) ارائه می دهد. معاونت تنوع در اختراعات و تامین مالی شرکت نائوس با موضوعاتی مانند سهامداری در استارت آپ ها و یا ساختار های دیگر در زمینه مراقبت انسانی تعامل می نماید.

 

 

 

فعالیت های سخاوتمندانه از طریق صندوق وقف:

در صندوق وقف، دارائی های شرکت نگهداری می شوند. هدف آن پشتیبانی از فعالیت های غیر انتفاعی در خدمت رشد پتانسیل های انسانی می باشد.

اساسنامه شرکت نائوس

اساسنامه شرکت نائوس زمینه را برای مدل های پیشرفته جامعه و اجتماعی آماده می سازد.

ا

اساسنامه نائوس یک سند رسمی می باشد که مدل جدیدی از مدیریت را با هدف فراتر رفتن از طرح های معمول سرمایه داری تنظیم می کند. اساسنامه شرکت نائوس توسط ژان نوئل تورل در سال 2011 میلادی تدوین شده است. اساسنامه شرکت نائوس قوانین و مقررات عملیاتی این شرکت را با احترام به ارزش های این شرکت تنظیم نموده است. اساسنامه شرکت نائوس بگونه ای تنظیم شده است که امکان فعالیت های زیر را فراهم می نماید: – رشد پایدار نائوس و رسالت آن، – ابداع و نوع آوری برند های نائوس، – پیاده سازی فعالیت هائی که سبب آشکار شدن پتانسیل های انسانی می شوند، – تنوع در زمینه مراقبت از انسان

illustration naos

اساسنامه شرکت نائوس مجموعه ای از قوانین، مقررات و اصولی است که بر تصمیم گیری های مرتبط با 4 ماموریت این شرکت حاکم است. هدف نهائی آن، اطمینان ازبقا و توسعه فعالیت های نائوس در دراز مدت و از طریق رشد پایدار است.

هیئت مدیره نائوس متشکل از مدیریت ژان نوئل تورل (Jean-Noël Thorel)، سلینه نبوت (Céline Nebout) و آلگزاندر دهویژه (Alexandre Dhuiège) می باشد که ضوابط فرآینده تصمیم گیری برای انتصاب مسئولین مختلف در شرکت را تعیین می نمایند. همچنین هیئت مدیره در مورد سرمایه گذاری های اصلی شرکت تصمیم گیری می نماید.