شبکه ای از دانشمندان

با همکاری اساتید برجسته دانشگاهی، نائوس یک شبکه منحصر به افرد از متخصصین را ایجاد کرده است.

الف

آرزو و هدف نائوس، جمع آوری بهترین پژوهشگران در تخصص های هر یک ازآنهاست. با به اشتراک گذاشتن اهمیت رسالت و رویکرد اکوبیولوژی خود، نائوس شبکه ای جهانی از محققان را به دنیا آورده است که راه حل های نو آورانه آنها می توانند آزادانه کاوش شود.

ایجاد یک شبکه فعال از محققان به نائوس این اجازه را می دهد تا به سرعت برنامه های تحقیقاتی خود را تطبیق داده و همچنین از آخرین تجهیزات به روز بهره مند شوند.

کمیته علمی نائوس در سیستم مدیدیرت شرکت ادغام شده است.

illustration naos

خلق موسسه علوم زندگی نائوس

 (Jean-Noël Thorel) در ماه مه 2016 میلادی، ژان نوئل تورل، (ILS) موسسه علوم زندگی را برای تحکیم ظرفیت شرکت درارائه نوآوری با تقویت ارتباط بین محققان سرشناس، تاسیس کرد.

 

به عنوان یک نهاد بالا دستی نائوس، موسسه علوم زیستی نائوس در پروژه های تحقیقاتی گسترده ای سرمایه گذاری می کند که هدف آن ها، اکوبیولوژی و استفاده ازنتایج تحقیقات در حوزه مراقبت های انسانی (قلب، بدن و ذهن) می باشد .

همکاری علمی طولانی مدت با پروفسور میروسلاو (Miroslav Radman) رادمن و موسسه MedILS

ن

  (Miroslav Radman) میروسلاو رادمن 

نائوس رابطه بسیار نزدیکی را با پروفسور میروسلاو رادمن  (Miroslav Radman) برقرار کرده است. استاد فرانسوی-کرواسی یک زیست شناس سلولی است که در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده و عضو انجمن علمی Académie des Sciences است. او بنیان گذارموسسه MedILS می باشد.

قسمت عمده ای از فعالیت علمی وی به مطالعه مکانیزم ترمیم دی ان ای اختصاص یافته است. میروسلاو رادمن توسط جامعه علمی به عنوان یکی از برجسته ترین زیست شناسان ژنتیک جهان به شمار می آید وتحقیقات اخیر او به کشف اسرار طول عمر کمک کرده است.

نائوس رابطه بسیار نزدیکی را با پروفسور میروسلاو رادمن  (Miroslav Radman) برقرار کرده است. استاد فرانسوی-کرواسی یک زیست شناس سلولی است که در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده و عضو انجمن علمی Académie des Sciences است. او بنیان گذارموسسه MedILS می باشد.

قسمت عمده ای از فعالیت علمی وی به مطالعه مکانیزم ترمیم دی ان ای اختصاص یافته است. میروسلاو رادمن توسط جامعه علمی به عنوان یکی از برجسته ترین زیست شناسان ژنتیک جهان به شمار می آید وتحقیقات اخیر او به کشف اسرار طول عمر کمک کرده است.

پروفسور میروسلاو رادمن و ژان نوئل تورل اشتیاق و علاقه مشابهی نسبت به بیولوژی انسان و مفهوم تکامل دارند. امروزه، این هدف در اثر همکاری بین نائوس و موسسه MedILS در زمینه پیری پوست تحقق یافته است. (www.medils.org)

 

پروفسور میروسلاو رادمن و ژان نوئل تورل اشتیاق و علاقه مشابهی نسبت به بیولوژی انسان و مفهوم تکامل دارند. امروزه، این هدف در اثر همکاری بین نائوس و موسسه MedILS در زمینه پیری پوست تحقق یافته است. (www.medils.org)