NAOS si zakládá na tom,
aby respektoval život a vodní ekosystémy

Coral Safe je náš závazek
sladkovodním i mořským ekosystémům

Všechny naše produkty v základu vycházejí z naší snahy porozumět pokožce a jejím potřebám. Tento přístup zastáváme už 40 let a nazýváme ho “ekobiologie”. Jejím prostřednictvím vnímáme pokožku jako samostatný ekosystém tvořený živými buňkami, které neustále reagují na sebe navzájem i na své okolí. Zakládáme si proto na respektování všech živých organismů a zajímá nás, jaký vliv mají naše produkty na život všech ekosystémů, včetně těch vodních.

“Respektovat přírodu nestačí. Musíme si uvědomit, v jakém světě žijeme a co mu dlužíme.”

Jean-Noël Thorel
Zakladatel a prezident společnosti NAOS

V oblasti ochrany vodních ekosystémů stavíme na 3 zásadách:

01

Bereme v potaz náš dopad na veškeré vodní ekosystémy

 

 

02

Klademe důraz na extrémně pečlivý výběr každé přísady a ve výzkumu se zaměřujeme na přísady budoucnosti

03

Podporujeme průlomové iniciativy, které prosazují ochranu mořského prostředí

Bereme v potaz náš dopad na veškeré vodní ekosystémy

V NAOS měříme, jak naše produkty ovlivňují slanou vodu v mořích a oceánech i tu sladkou v jezerech a řekách, která má velmi bohatou biodiverzitu. Kromě testování vlivu toxických látek na korály a mořské řasy zkoumáme i jejich dopady na sladkovodní plankton, konkrétně hrotnatku velkou neboli Daphnia magna Straus.

illustration naos

Konkrétně zkoumáme tyto tři oblasti:

Vliv na životaschopnost korálových útesů (pozorujeme narušování polypů a odbarvování rostlin na řezu),

Brzdění růstu mořských řas (Phaeodactylum tricornutum) – při testování používáme metodu NF ISO 1025,

Brzdění růstu mořských řas (Phaeodactylum tricornutum) – při testování používáme metodu NF ISO 1025,

Sladkovodní plankton (Daphnia magna Straus neboli hrotnatka velká) – pomocí metody OECD 202.

Sladkovodní plankton (Daphnia magna Straus neboli hrotnatka velká) – pomocí metody OECD 202.

Všechny produkty ochrany proti slunci tří značek NAOS (Bioderma, Institut Esthederm a Etat Pur) prošly těmito třemi testy.

Klademe důraz na extrémně pečlivý výběr každé přísady a ve výzkumu se zaměřujeme na přísady budoucnosti

 NAOS vyhodnocuje ekotoxický profil každé využité přísady, a to včetně všech slunečních filtrů a dalších látek chránících pokožku proti slunci. Vybírá z nich poté zásadně jen ty, které minimalizují negativní dopady produktů na životní prostředí.

Konkrétně:

Už nepoužíváme ethylhexyl metoxycinamát (známý také jako OMC nebo octinoxate), benzophenone-3 (oxybenzone) nebo 4-methylbenzylidenecamphor (4-MBC). 

Naše produkty neobsahují filtry rozpustné ve vodě, které se mohou přimíchat do řek nebo oceánů. Využíváme voděodolné přísady, jejichž vliv na vodní ekosystémy je minimální.

Navíc produkty neustále inovujeme a hledáme pro ně nové přísady, které budou splňovat kritéria pro sluneční filtry i v budoucnosti. Našim cílem je zvýšit přirozenou schopnost kůže chránit sebe sama před nežádoucími účinky slunce. Jak toho docílíme? Zachováme a posílíme její přirozené zdroje a ochranné systémy.

illustration naos

Ve společnosti NAOS vyvíjíme sluneční ochranu budoucnosti.

Neustále inovujeme a hledáme ingredience pro budoucí sluneční filtry. Náš přístup je inspirován jedním z našich základních principů – biomimestismem – pomáhat pokožce lépe se chránit před škodlivými účinky slunce; jednak zachováním jejích zdrojů, jednak posílením její přirozené obranyschonosti.

Pomáháme chránit velké ekosystémy včetně kolonií poseidonií

Jean-Noël Thorel, náš zakladatel a zároveň zapálený hloubkový potápěč s vášní pro moře přivedl NAOS k přístupu, kterým bojujeme za zachování mořského prostředí s cílem obnovit populaci posidonie mořské. Proč právě této mořské rostliny? Ponořené mořské trávy posidonie totiž hrají zásadní roli v ekologii: zachycují čtyři- až pětkrát více uhlíku než jiné druhy mořských kvetoucích rostlin.

NAOS podporuje sdružení Andromeda Oceanology při vývoji 2 projektů:

Aplikaci pro kotvení a navigaci lodí DONIA. Ta uživatelům i z řad veřejnosti přináší nové mapy oceánů, které jim umožňují vybrat si ke kotvení lodí oblast, kde nežijí kolonie mořských řas. Ty by totiž jinak mohly kotvením ohrozit.

Financování rozsáhlého mapování pod vodou a regenerace poškozených luk poseidonií (přesazování v omezených kotvištích, kde došlo ke zničení dna).

Proč právě tyto mořské rostliny? Ponořené mořské trávy poseidonie totiž hrají zásadní roli v ekologii: zachycují čtyři- až pětkrát více uhlíku než jiné druhy mořských kvetoucích rostlin.

Laurent Ballesta
Ředitel Andromède Océanologie