Kultura otevřená světu a ostatním

8 neoddělitelných hodnot založených na tom, jak se chováme a jací jsme.
Těchto 8 hodnot sjednocuje komunitu společnosti NAOS a odráží její identitu.

Způsob
jakým

jednáme

Výnosně

Krásně

Spravedlivě

Autenticky

Pro společnost je nezbytné, aby byla zisková: aby existovala, trvala.

To však není vše, také to znamená, že jsme prospěšní i pro ostatní a užiteční pro všechny komunity a společnost.

NAOS musí být od přírody krásný stejně jako jsou ženy.

Protože krása vzniká, když se věci dělají správným způsobem.

Chceme uctít tuto krásu ve všem, co děláme.

Jednat spravedlivě znamená jednat způsobem, který je správný a uctivý.

To znamená například použití pouze požadovaných složek ve správné dávce, aby se zachoval přirozený mechanismus kůže.

Respekt je na druhou stranu nejlepším způsobem, jak udržet trvalou rovnováhu s naším ekosystémem a celkově světem kolem nás.

Naším úkolem je dělat věci správně.

Být věrní tomu, co děláme, znamená být autentický, pokud jde o naše produkty a služby.

Musíme přijmout riziko být upřímní v každém našem rozhodnutí a v každé spolupráci.

Co
nás

idenifikuje

Odvaha

Inteligence

srdce

Svoboda

být be

sám sebou

Povinnost

mluvit

pravdu 

Odvaha odráží našeho průkopnického ducha: společnost, která překročila zákony a vytvořila autentické produkty.

Máme neustálou touhu zpochybňovat status quo, abychom mohli budovat budoucnost, která nikdy nezapomene na svůj konečný cíl: lidstvo.

Pracujeme především s láskou k lidem, přírodou a životem samotným.

Každodenní velkorysost, solidarita, porozumění a uznání vůči druhým.

Trvale uspokojovat očekávání druhých a jednat podle srdce, protože pouze hlas srdce může odhalit lidský potenciál.

Usilujeme o svět, ve kterém je každý jednotlivec schopen myslet, jednat a mluvit svobodně.

Svoboda být sám sebou je základem zapojení a osobního naplnění, které spočívá v každém z nás.

To nás inspiruje jako soudržný systém k tomu, abychom obhajovali a uplatňovali naši nezávislost

Být – spíše než vypadat – pravdiví vůči nám a našim hodnotám, upřímně a způsobem jakým hovoříme a respektujeme my sami.

Být upřímný a říkat pravdu je ten nejlepší způsob jak uctít důvěry, kteru v nás vkládají ostatní.

/9