Jedinečný systém řízení

Pokročilý sociální a společenský model

S

Systém správy NAOS je založen na akcionářském základu, který položil základy nového modelu, s ambicí překonat obvyklá kapitalistická schémata.

Specifičností modelu je oddělení majetkové účasti a rozhodovací pravomoci za účelem vytvoření a zajištění udržitelného růstu společnosti v duchu spravedlnosti a nezávislosti. Tento systém řízení zajišťuje smysl celé společnosti spolu s jejím účelem a dlouhověkostí.

Tento model umožňuje řídit dva typy činností:

Obchodní aktivity prostřednictvím našich firem:

NAOS prostřednictvím svých značek, v současnosti v sektoru péče o pleť a v budoucnu v oblasti péče o člověka;
NAOS Institute of Life Science, který vyvíjí hlavní výzkumné projekty v oblasti lidské péče (zdraví, krása, pohoda).
A NAOS Initiative and Finance, která se stará o podíly ve startup projektech v oblasti péče o člověka.

 

Velkorysé aktivity prostřednictvím nadačního fondu:

Nadační fond drží aktiva společnosti. Jeho cílem je rozvíjet a podporovat neziskové aktivity zaměřené na růst lidského potenciálu.

Ústava společnosti NAOS

Ústava pokládá základ pro nové pokrokové sociální a společenské modely.

Ú

Ústava společnosti je oficiální dokument, který nastavuje nový model řízení s ambicí jít za hranice obvyklých kapitalistických schémat.

Formulována a sepsána byla v roce 2011 zakladatelem Jeanem-Noëlem Thorelem. Ústava spollečnosti nastavuje pravidla a provozní principy za respektování firemních hodnot. Má umožnit:
– udržitelný růst společnosti NAOS a její mise,
– inovace značek společnosti NAOS
– implementaci kroků pro odhalení lidského potenciálu
– diversifikaci do oblasti Human Care (komplexní péče o člověka).

illustration naos

Ústava je listina pravidel a principů řídících veškerá rozhodnutí týkajících se naší mise.

Hlavním účelem je zajistit dlouhodobý rozvoj společnosti NAOS a jejích aktivit udržitelným rozvojem a růstem.

Ve správě společnosti ji reprezentují Jeanem-Noël Thorel spolu s Céline Nebout a Alexandrem Dhuiègem. Ústava také nastavuje rozhoovací procesy při ustanovování různých vedoucích osobností a velkých investicích.