Unikalny system zarządzania

Zaawansowany model społeczny i socjalny

S

System zarządzania w NAOS oparty jest na fundacji akcjonariuszy, która kładzie fundamenty pod nowy model, z ambicją przekroczenia utartych kapitalistycznych schematów.

Specyfiką tego modelu jest oddzielenie posiadania kapitału i uprawnień decyzyjnych w celu stworzenia i zabezpieczenia zrównoważonego rozwoju firmy w duchu uczciwości, sprawiedliwości i niezależności. Ten system zarządzania zapewnia długowieczność firmy, jej przyczynę i powód istnienia.

Model ten umożliwia zarządzanie dwoma rodzajami działań:

Działalność biznesowa poprzez nasze działania :

NAOS poprzez swoje marki, obecne w sektorze produktów do pielęgnacji skóry, a w przyszłości w sektorze Human Care, Instytut Nauk Przyrodniczych NAOS, który opracowuje główne projekty badawcze w dziedzinie opieki nad ludźmi (Zdrowie, Uroda, Dobre samopoczucie). Dywizja Inicjatyw i Finansów NAOS, które zajmują się udziałami w start-upach lub innych strukturach działających w dziedzinie Human Care.

 

 

Działania za pośrednictwem funduszu kapitałowego :

Fundusz kapitałowy utrzymuje aktywa spółki. Jego celem jest rozwijanie i wspieranie działań non-profit w służbie rosnącego potencjału ludzkiego.

 


Konstytucja NAOS

Konstytucja określa podstawy nowego, zaawansowanego modelu socjalnego i społecznego.

K

Konstytucja jest oficjalnym dokumentem, który ustanawia nowy model zarządzania, z ambicją wyjścia poza zwyczajowe schematy kapitalizmu.

Stworzona i napisana w 2011 roku przez Jeana-Noëla Thorela, Konstytucja określa zasady działania firmy NAOS w zakresie jej wartości. Została zaprojektowana tak, by pozwalać na: – zrównoważony rozwój firmy NAOS i jej misji, – innowacyjność marek NAOS, – realizację działań mających na celu wydobycie potencjału ludzkiego, – dywersyfikację w dziedzinie opieki nad ludźmi.

illustration naos

Konstytucja jest kartą reguł i zasad przyświecających wszystkim decyzjom, które związane są z czterema wymienionymi misjami.

Jej wyłącznym celem jest zapewnienie trwałości i rozwoju działań firmy NAOS poprzez zrównoważony wzrost.

Reprezentowana przez prezesa Jean-Noëla Thorela wraz z Céline Nebout i Alexandre Dhuiège, określa decyzyjność w zakresie nominacji różnych organów w firmie i podejmowania dużych inwestycji.

"Stojąc w obliczu coraz

pilniejszych wyzwań

naszego świata,

postanowiłem pójść

jeszcze dalej

i nadać naszemu zbiorowemu

działaniu wymiar społeczny,

tworząc fundację

dla akcjonariuszy,

aby zapewnić firmie NAOS

trwałość i kontrolę."

Jean-Noël Thorel