Służymy naszym społecznościom

W sercu podejścia NAOS, fundamentalne jest łączenie się każdego dnia z naszymi społecznościami (pracownicy służby
zdrowia, specjaliści ds. urody i dobrego samopoczucia, jak również nasi użytkownicy).

C

Celem firmy NAOS jest służenie wszystkim społecznościom, które uczestniczą w tworzeniu produktów (partnerzy badawczy, farmaceuci, dermatolodzy, fizjoterapeuci, oddziały położnicze, pracownicy salonów kosmetycznych itp).

Nieustannie dążąc do interakcji ze wszystkimi tymi społecznościami, naszym celem jest lepsze reagowanie na ich potrzeby i przekształcenie ich w interesariuszy NAOS – tak, aby czuli się szanowani, rozumiani i kochani.

Nieustannie dążąc do interakcji ze wszystkimi tymi społecznościami, naszym celem jest lepsze reagowanie na ich potrzeby i przekształcenie ich w interesariuszy NAOS – tak, aby czuli się szanowani, rozumiani i kochani.

Znak firmowy – Care First – uosabia ambicje marki skupione wokół troski, którą NAOS chce wnieść do świata: – zdrowie, dobre samopoczucie, – uwaga, rozwaga, – uczucie i miłość.

Znak firmowy – Care First – uosabia ambicje marki skupione wokół troski, którą NAOS chce wnieść do świata: – zdrowie, dobre samopoczucie, – uwaga, rozwaga, – uczucie i miłość.

"Jeśli jedna osoba

śni sama, jest to tylko sen.

A jeśli kilka osób śni

wspólnie, to jest to

początek nowej

rzeczywistości"

Friedensreich Hundertwasser