Kultura otwarta na świat i na innych

8 niepodzielnych wartości opartych na sposobie, w jaki działamy tak samo jak na sposobie, w jaki istniejemy.
Tych 8 wartości jednoczy społeczności NAOS i odzwierciedla ich tożsamość.

Sposób

w jaki dziatamy

Opłacalny

Piękny

Uczciwy

Prawdziwy

Dla przedsiębiorstwa, bycie opłacalnym jest niezbędne: by istnieć i trwać.

Opłacalność oznacza także bycie użytecznym dla innych: dla naszych społeczności i społeczeństwa.

NAOS musi być piękny z natury. Nie pracujemy, by czynić kobiety pięknymi, lecz dlatego że są one piękne.

Wszak piękno wyłania się, kiedy wszystko odbywa się we właściwy sposób. Chcemy szanować i celebrować to piękno we wszystkim, co robimy.

Uczciwe działanie, które jest zarówno słuszne, jak i pełne szacunku.

Słuszność to stosowanie tylko wymaganych składników w odpowiedniej dawce, by dbać o naturalne mechanizmy skóry.

Szacunek to z kolei najlepszy sposób na podtrzymanie trwałych interakcji z członkami naszego ekosystemu i otaczającego nas świata.

Naszym zadaniem jest właściwe postępowanie.

Prawdziwość naszych działań, przejawia się w autentyczności wszystkich naszych produktów i usług.

Jesteśmy prawdomówni we wszystkich naszych decyzjach i wszystkich naszych relacjach.

Sposób

w jaki istniejemy

Odwaga

Inteligencja         serca

Wolność bycia   sobą

Obowiązek    mówienia  prawdy

Odwaga odzwierciedla naszego pionierskiego ducha: firmy, która przekroczyła prawa, by tworzyć autentyczne produkty.

Mamy ciągłe pragnienie kwestionowania status quo, by budować przyszłość nie zapominając o najważniejszym: ludzkości.

Praca przede wszystkim z miłości do ludzi, natury i życia.

Pielęgnowanie hojności, solidarności, zrozumienia i uznania dla innych, dzień po dniu.

Nieustanne dążanie do zaspokojenia oczekiwań innych i działanie z sercem, ponieważ tylko inteligencja serca może odkryć ludzki potencjał.

Dążymy do świata, w którym każda indywidualność jest zdolna do myślenia, działania i mówienia swobodnie.

Wolność do bycia sobą jest podstawą podejmowania inicjatywy, zaangażowania i osobistego spełnienia, do którego dąży każdy z nas.

To właśnie inspiruje nas, jako spójny system, do obrony i domagania się naszej niezależności.

Być – zamiat wydawać się – wiernym sobie i naszym wartościom, szczerym w sposobie mówienia i szacunku dla słów.

Być prawdą i mówić prawdę jest oznaką szacunku oraz sposobem uhonorowania zaufania, jakie inni w nas pokładają.

/9