Sieť vedcov

NAOS vytvoril sieť akademikov a pri spolupráci môže čerpať z ich jedinečnej expertízy.

C

Cieľom NAOS je spojiť tých najlepších vedcov v jednotlivých odboroch. Rozširovaním informácií o dôležitosti svojho poslania a o ekobiologickom prístupe NAOS oživuje globálnu sieť akademikov, ktorých inovatívne riešenia možno voľne využívať.

Vytvorenie aktívnej siete vedcov umožňuje spoločnosti NAOS rýchlo prispôsobiť svoje výskumné programy a profitovať z najmodernejšieho vybavenia.

Vedecký výbor NAOS je súčasťou správneho systému spoločnosti.

illustration naos

Založenie inštitútu NAOS Institute of Life Science.

Jean-Noël Thorel v máji 2016 založil inštitút NAOS ILS (Institute of Life Science), aby vďaka posilneniu spolupráce so špičkovými vedcami upevnil inovačné schopnosti firmy.

 

NAOS ILS investuje do veľkých výskumných projektov, ktoré skúmajú ekobiológiu. Výsledky výskumu plánuje aplikovať na oblasť starostlivosti o ľudí (o ich srdce, telo a myseľ).

Dlhodobé vedecké partnerstvo s profesorom Miroslavom Radmanom a nadáciou MedILS Foundation.

S

Miroslav Radman

Spoločnosť NAOS rozvinula blízku spoluprácu s profesorom Miroslavom Radmanom. Profesor francúzsko-chorvátskeho pôvodu je celulárny biológ, ktorý študoval na Harvarde a je členom Académie des Sciences. Založil inštitút MedILS (The Mediterranean Institute for Life Sciences).

Značnú časť svojej vedeckej kariéry venoval štúdiu opravných procesov DNA. Vedecká komunita ho považuje za jedného z najlepších genetických biológov na svete a jeho práca v poslednej dobe prispela k objaveniu tajomstiev dlhovekosti.

Spoločnosť NAOS rozvinula blízku spoluprácu s profesorom Miroslavom Radmanom. Profesor francúzsko-chorvátskeho pôvodu je celulárny biológ, ktorý študoval na Harvarde a je členom Académie des Sciences. Založil inštitút MedILS (The Mediterranean Institute for Life Sciences).

Značnú časť svojej vedeckej kariéry venoval štúdiu opravných procesov DNA. Vedecká komunita ho považuje za jedného z najlepších genetických biológov na svete a jeho práca v poslednej dobe prispela k objaveniu tajomstiev dlhovekosti.

So Jeanom-Noëlom Thorelom zdieľajú nadšenie pre biológiu ľudí a evolučné koncepty. Ich vzťah je dnes zhmotnený v partnerstve medzi spoločnosťou NAOS a inštitútom MedILS v oblasti starnutia pokožky.
(www.medils.org)

So Jeanom-Noëlom Thorelom zdieľajú nadšenie pre biológiu ľudí a evolučné koncepty. Ich vzťah je dnes zhmotnený v partnerstve medzi spoločnosťou NAOS a inštitútom MedILS v oblasti starnutia pokožky.
(www.medils.org)