Zopár svedectiev na ilustráciu našej kultúry

Spoločnosť NAOS dokáže vytvárať zmysel a vzťahy, a tak formuje otvorenú komunitu, dobrodružstvo,
v ktorom môžu projekty aj ľudia rásť a prekvitať.

K

Kultúru spoločnosti NAOS možno najlepšie ilustrovať zverejňovaním svedectiev, ktoré ukážu množstvo ciest, ktorými sa dá ísť.

STARÁM SA O MEDZINÁRODNÝ ROZVOJ PODNIKANIA 

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail