Jedinečný systém spravovania

Pokročilý spoločenský a sociálny model

S

Systém spravovania spoločnosti NAOS je založený na nadácii akcionárov, ktorá je základom nového modelu s ambíciou presiahnuť tradičné kapitalistické modely.

Jeho jedinečnosť spočíva v oddelení vlastníctva majetku a rozhodovacích právomocí. Cieľom je vytvoriť a zabezpečiť udržateľný rast spoločnosti v duchu férovosti, spravodlivosti a nezávislosti. Tento spôsob spravovania zabezpečí, že spoločnosť pretrvá a naplní svoje poslanie, opodstatnenie a ciele.

Tento model umožňuje riadiť dva typy činností.

Podnikateľské činnosti prostredníctvom našich spoločností:

NAOS ich vykonáva prostredníctvom svojich značiek. V súčasnosti pôsobí v odvetví starostlivosti o pokožku a do budúcnosti plánuje rozšírenie do odvetvia starostlivosti o ľudí.
Inštitút spoločnosti NAOS Institute of Life Science pracuje na významných výskumných projektoch v oblasti starostlivosti o ľudí (zdravie, krása, pohoda).
A napokon diverzifikačná divízia spoločnosti NAOS Initiative and Finance, ktorá sa zameriava na iniciatívu a financie a venuej sa podielom v startupoch alebo iných subjektoch zaoberajúcich sa prácou v oblasti starostlivosti o ľudí.

 

Dobročinné aktivity prostredníctvom príspevkového fondu:

Príspevkový fond obsahuje prostriedky spoločnosti. Jeho cieľom je rozvíjať a podporovať neziskové činnosti, ktorých cieľom je podnecovať rast potenciálu ľudí.

Ústava spoločnosti NAOS

Ústava stanovuje základy nového pokročilého spoločenského a sociálneho modelu.

Ú

Ústava spoločnosti NAOS je oficiálny dokument, ktorý zakladá nový model spravovania s ambíciou presiahnuť tradičné kapitalistické modely.

Vymyslel a napísal ju Jean-Noël Thorel v roku 2011. Stanovuje firemné pravidlá a prevádzkové zásady spoločnosti NAOS a rešpektuje jej hodnoty.
Má umožniť:
– udržateľný rast spoločnosti NAOS a jej poslania,
– inováciu značiek spoločnosti NAOS,
– implementáciu aktivít na odhalenie potenciálu ľudí,
– diverzifikáciu do odboru starostlivosti o ľudí.

illustration naos

Ústava je charta pravidiel a zásad, ktorými sa riadia všetky rozhodnutia týkajúce sa nášho poslania.

Jej hlavným cieľom je zabezpečiť dlhodobý rozvoj činnosti spoločnosti NAOS prostredníctvom udržateľného rastu.

V spravovaní spoločnosti NAOS ju reprezentujú prezident Jean-Noël Thorel, Céline Nebout a Alexandre Dhuiège. Nastavuje rozhodovacie procesy pri ustanovovaní rôznych vedúcich osobností spoločnosti a veľkých investíciách.