Kultúra otvorená svetu a iným

8 nedeliteľných hodnôt založených na tom, ako konáme a kým sme. Týchto 8 hodnôt zjednocuje komunitu spoločnosti NAOS a odráža jej identitu.

Ako
konáme

Ziskovo

Krásne

Férovo

Úprimne

Firma musí prospievať a zisk je pre ňu nevyhnutný – bez neho nepretrvá, ale zanikne.

Nekončí to však ziskom pre firmu – my chceme prinášať prospech aj iným, chceme byť užitoční všetkym našim komunitám a celej spoločnosti.

Spoločnosť NAOS musí byť krásna od prírody. Prečo? Lebo našou prácou nie je skrášľovať ženy, ale len odhaliť ich prirodzenú krásu.

Keď sa veci robia správne, krása sa objaví aj sama.

Chceme ju rešpektovať a oslavovať všetkým, čo robíme.

Férové konanie znamená konanie, ktoré je správne a plné rešpektu.

Správne je napríklad to, že používame len nevyhnutné ingrediencie v adekvátnych dávkach, aby sme zachovali prirodzené mechanizmy pokožky.

Rešpekt je zase najlepším spôsobom na zabezpečenie trvalých vzťahov s členmi nášho ekosystému a s celým svetom navôkol.

Naším poslaním je robiť veci správne.

Úprimnosť v tom, čo robíme, znamená autentickosť našich výrobkov
a služieb.

Musíme to risknúť a pravdivo pristupovať ku všetkým rozhodnutiam a vzťahom.

Akí
sme

Statoční

  Máme

  múdre

srdce

Slobodní

byť

sami sebou

Povinní

hovoriť

pravdu 

Statočnosť odráža nášho priekopníckeho ducha – ducha spoločnosti, ktorá sa nebojí porušovať pravidlá, aby vytvorila autentické produkty.

Pociťujeme neutíchajúcu túžbu spochybňovať status quo, aby sme tak vybudovali budúcnosť, ktorá nikdy nezabudne na svoj konečný cieľ – ľudstvo.

Práca, ktorá je inšpirovaná hlavne láskou k ľuďom, prírode a životu.

Podnecovanie štedrosti, solidarity, pochopenia a uznania druhých a to každý deň.

Neutíchajúca túžba naplniť očakávania druhých a konať s múdrym srdcom. Ľudský potenciál predsa neodhalí nič iné ako múdre srdce.

Ide nám o svet, v ktorom každý človek môže slobodne myslieť, konať a rozprávať.

Sloboda byť sám sebou je základom iniciatívnosti, zaangažovanosti a osobného naplnenia. Všetci takí môžeme byť.

A to nás inšpiruje – ucelený systém na obranu a zachovanie si našej nezávislosti.

Predstierať nestačí. My chceme byť verní sebe a svojim hodnotám, chceme hovoriť úprimne a rešpektovať moc slov.

Byť úprimný a hovoriť pravdu je prejavom rešpektu a spôsobom, ako si uctiť dôveru, ktorú v nás druhí vkladajú.

/9