Zakladateľ Jean-Noël Thorel oduševnene položil základy nového myslenia.

Spoločnosť NAOS založil farmaceut a biológ Jean-Noël Thorel. Hneď na začiatku vyvrátil zaužívané chápanie kozmetického odvetvia, čo vyústilo do zmeny paradigmy.

S

Svoju kariéru začal v parížskej lekárni blízko Gare de l’Est, kde pracoval priamo so zákazníkmi. Tieto skúsenosti sa stali základom jeho odhodlania lepšie pochopiť ich potreby a riešiť ich problémy iným spôsobom.

V roku 1973 pracoval po boku Jeana-Henriho Belina, riaditeľa farmaceutického laboratória PHARMEX, ktoré patrilo pod firmu MERCK a RICKER.

Potom sa stal riaditeľom laboratórií GOUPIL, kde pracoval po boku ich zakladateľa Jeana-Jacqua Goupila. Keď sa nezhodli na presnom recepte prípravkov na opaľovanie, odišiel z etických dôvodov.

Jeho priekopnícka vízia ho napokon prirodzene priviedla k podnikaniu. V roku 1977 založil Výskumné centrum estetickej a aplikovanej dermatológie CEREDAP (Centre d’Etudes et de Recherche en Esthétique et Dermatologie Appliquée), v ktorom vytvoril prvé výrobky značiek Bioderma a Institut Esthederm.

Na základe princípu „keď pokožka trpí, netreba jej venovať prehnanú starostlivosť, lepšie je ju naučiť, ako má správne fungovať sama“ a s pomocou renomovaných dermatológov a biológov vytvoril inovatívne produkty a zaregistroval si prvé patenty.

Tvorbou nových riešení inšpirovaných pleťou a prestupovaním kožnej bariéry prispel k zmene legislatívy a napokon úplne zmenil pohľad na starostlivosť o pleť a na to, čo je tradičná kozmetika.

Jeho priekopnícka vízia ho napokon prirodzene priviedla k podnikaniu. V roku 1977 založil Výskumné centrum estetickej a aplikovanej dermatológie CEREDAP (Centre d’Etudes et de Recherche en Esthétique et Dermatologie Appliquée), v ktorom vytvoril prvé výrobky značiek Bioderma a Institut Esthederm.

Na základe princípu „keď pokožka trpí, netreba jej venovať prehnanú starostlivosť, lepšie je ju naučiť, ako má správne fungovať sama“ a s pomocou renomovaných dermatológov a biológov vytvoril inovatívne produkty a zaregistroval si prvé patenty.

Tvorbou nových riešení inšpirovaných pleťou a prestupovaním kožnej bariéry prispel k zmene legislatívy a napokon úplne zmenil pohľad na starostlivosť o pleť a na to, čo je tradičná kozmetika.

Jean-Noël Thorel, zakladateľ a prezident spoločnosti NAOS

Jean-Noël Thorel, zakladateľ a prezident spoločnosti NAOS

„Napredoval som s

pevnou vierou,

že v odvetví,

ktoré sa obmedzuje

na povrchné skrášľovanie žien,

treba vykonať niečo zásadné.“

Jean-Noël Thorel