Jedna z vedúcich nezávislých kozmetických firiem na svete.

NAOS si vďaka úplnej nezávislosti zachováva slobodu myslenia a konania.

N

NAOS je úplne nezávislý rodinný podnik (nezávislý finančne, kreatívne a v rozhodnutiach).

Pôsobí vo viac ako 100 krajinách a patrí medzi top 50 kozmetických firiem na svete, top 10 francúzskych kozmetických firiem a medzi pár spoločností, ktoré si zachovali svoju nezávislosť.

Pôsobí vo viac ako 100 krajinách a patrí medzi top 50 kozmetických firiem na svete, top 10 francúzskych kozmetických firiem a medzi pár spoločností, ktoré si zachovali svoju nezávislosť.

Nezávislosť spoločnosti NAOS zaručuje, že firma pretrvá a bude sa rozvíjať s rešpektom k dôvodu svojej existencie.
Manažment spoločnosti túto víziu dlhej životnosti firmy implementuje každý deň.

Nezávislosť spoločnosti NAOS zaručuje, že firma pretrvá a bude sa rozvíjať s rešpektom k dôvodu svojej existencie.
Manažment spoločnosti túto víziu dlhej životnosti firmy implementuje každý deň.

„V spoločnosti NAOS

je dôležitejšie,

ako veci robíme,

nie, čo robíme.“

Jean-Noël Thorel