Služba našim komunitám

V srdci prístupu spoločnosti NAOS je každodenná komunikácia s jej jednotlivými komunitami (odborníkmi na zdravotníctvo, krásu a pohodu a s používateľmi).

C

Cieľom spoločnosti NAOS je slúžiť všetkým komunitám, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe produktov (vedcom, partnerom, farmaceutom, dermatológom, fyzioterapeutom, pôrodniciam, zamestnancom kozmetických salónov a pod.), ktorí ich používajú a vo všeobecnosti aj všetkým, ktorí rozmýšľajú tak ako my.

Neustále sa snažíme komunikovať s nimi a naším cieľom je lepšie reagovať na ich potreby a zmeniť ich na akcionárov spoločnosti NAOS, aby cítili rešpekt, pochopenie a ocenenie.

Neustále sa snažíme komunikovať s nimi a naším cieľom je lepšie reagovať na ich potreby a zmeniť ich na akcionárov spoločnosti NAOS, aby cítili rešpekt, pochopenie a ocenenie.

Podpis Care first (starostlivosť na prvom mieste) stelesňuje zameranie spoločnosti NAOS na starostlivosť, ktorú chce priniesť svetu: – zdravie, pohodu, – pozornosť, ohľaduplnosť, – starostlivosť a lásku.

Podpis Care first (starostlivosť na prvom mieste) stelesňuje zameranie spoločnosti NAOS na starostlivosť, ktorú chce priniesť svetu: – zdravie, pohodu, – pozornosť, ohľaduplnosť, – starostlivosť a lásku.

„Keď sníva jednotlivec,

je to iba sen.

Keď sníva niekoľko ľudí

spoločne, je to začiatok

novej reality."

Friedensreich Hundertwasser