Mreža naučnika

U saradnji sa renomiranim naučnicima kompanija NAOS je stvorila jedinstvenu mrežu eksperata.

A

Ambicija kompanije NOAS je da okupi najbolje istraživače specijalizovane u različitim oblastima. Razumevajući značaj misije i ekobiološkog pristupa kompanije NAOS, oko nje se okupila mreža akademika sa kojima slobodno dolazi do inovativnih rešenja.

Stvaranje aktivne mreže istraživača dozvoljava kompaniji NAOS da brzo adaptira svoje istraživačke programe kao i da koristi najmoderniju opremu.

Naučni komitet kompanije NAOS je deo upravnog sistema kompanije.

illustration naos

Nastanak NAOS Instituta za prirodne nauke.

Maja 2016, Jean-Noël Thorel je pokrenuo NAOS ILS (Institut za prirodne nauke) kako bi učvrstio kapacitet za inovativnost jačajući njene veze sa vrhunskim istraživačima.

NAOS ILS investira u velike istraživačke projekte usmerene na ekobiologiju sa ciljem da rezultati istraživanja budu primenjeni u domenu ljudske nege (srce, telo i um).

Dugoročno naučno partnerstvo sa profesorom Miroslavom Radmanom i MedILS fondacijom.

K

Miroslav Radman

Kompanija NAOS je razvila posebno blizak odnos sa  profesorom Miroslavom Radmanom. Ovaj profesor fracusko-hrvatskog porekla je citolog koji je studirao na Harvardu i koji je član francuske  Akademije nauka. On je osnivač Mediteranskog instituta za prirodne nauke (MedILS).

Najveći deo svoje naučne karijere  posvetio je proučavanju mehanizama za reparaciju unutar DNK.  U naučnoj zajedenici Miroslav Radman važi za jednog od najboljih genetičara u svetu i njegov rad je u skorije vreme dao veliki doprinos otkrivanju tajne dugovečnosti.

Kompanija NAOS je razvila posebno blizak odnos sa  profesorom Miroslavom Radmanom. Ovaj profesor fracusko-hrvatskog porekla je citolog koji je studirao na Harvardu i koji je član francuske  Akademije nauka. On je osnivač Mediteranskog instituta za prirodne nauke (MedILS).

Najveći deo svoje naučne karijere  posvetio je proučavanju mehanizama za reparaciju unutar DNK.  U naučnoj zajedenici Miroslav Radman važi za jednog od najboljih genetičara u svetu i njegov rad je u skorije vreme dao veliki doprinos otkrivanju tajne dugovečnosti.

On i Jean-Noël Thorel dele zajedničku strast prema ljudskoj biologiji i konceptu evolucije. Danas je njihov odnost materijalizovan kroz partnerstvo kompanije NAOS i  instituta MedILS u oblasti istraživanja starenja kože. (www.medils.org)

On i Jean-Noël Thorel dele zajedničku strast prema ljudskoj biologiji i konceptu evolucije. Danas je njihov odnost materijalizovan kroz partnerstvo kompanije NAOS i  instituta MedILS u oblasti istraživanja starenja kože. (www.medils.org)