Služimo našim zajednicama

U srcu NAOS pristupa je svakodnevno povezivanje sa našim različitim zajednicama (stručnjaci iz oblasti zdravstvene nege, lepote i blagostanja, kao i naši klijenti).

C

Cilj kompanije NAOS je da služi svim zajednicama koje učestvuju u stvaranju njenih proizvoda (istraživači, farmaceuti, dermatolozi, fizikalni terapeuti, porodilišta, radnici u salonima lepote, itd.), onima koji koriste naše proizvode i, uopšte, onima koji dele naš način razmišljanja.

Neprestano zahtevajući interakciju sa svim ovim zajednicama, naš cilj je da što bolje odgovorimo na njihove potrebe i pretvorimo ih u  NAOS aktiviste – tako da znaju da ih poštujemo, razumemo i volimo.

 

Neprestano zahtevajući interakciju sa svim ovim zajednicama, naš cilj je da što bolje odgovorimo na njihove potrebe i pretvorimo ih u  NAOS aktiviste – tako da znaju da ih poštujemo, razumemo i volimo.

 

Moto Nega pre svega. izražava ambiciju brenda u pogledu nege koju NAOS želi da pruži svetu:

– zdravlje, blagostanje, – pažnju, ljubaznost, – naklonost i ljubav.

Moto Nega pre svega. izražava ambiciju brenda u pogledu nege koju NAOS želi da pruži svetu:

– zdravlje, blagostanje, – pažnju, ljubaznost, – naklonost i ljubav.

"Ako jedna osoba

sanja sama to

je samo san.

Ako nekoliko ljudi

sanja zajedno, to je

početak nove stvarnosti"

Friedensreich Hundertwasser