Jedna od vodećih nezavisnih kozmetičkih kompanija u svetu

Svojom potpunom samostalnošću, NAOS čuva slobodu svog mišljenja i aktivnosti.

N

NAOS je veoma samostalna porodična kompanija (samostalnost u pogledu finansija, kreativnosti i donošenja odluka).

Poslujući u preko 130 zemalja, nalazi se u prvih 50 kozmetičkih kompanija u svetu, među prvih 10 francuskih  kozmetičkih kompanija i jedna je od retkih koja je sačuvala svoju nezavisnost.

Poslujući u preko 130 zemalja, nalazi se u prvih 50 kozmetičkih kompanija u svetu, među prvih 10 francuskih  kozmetičkih kompanija i jedna je od retkih koja je sačuvala svoju nezavisnost.

Ova nezavisnost obezbeđuje kompaniji NAOS dugovečnost i razvoj ujedno poštujući svrhu njenog postojanja. Menadžment kompanije primenjuje ovu dugoročnu viziju na dnevnom nivou.

Ova nezavisnost obezbeđuje kompaniji NAOS dugovečnost i razvoj ujedno poštujući svrhu njenog postojanja. Menadžment kompanije primenjuje ovu dugoročnu viziju na dnevnom nivou.

"U kompaniji NAOS,

način na koji

radimo je važniji

od onoga

što radimo."

Jean-Noël Thorel