Jedinstveni sistem upravljanja

Naš Statut predstavlja osnov novog, unapređenog socijalnog modela.

N

NAOS sistem upravljanja je zasnovan na fondaciji akcionara koja postavlja temelje novog modela sa ambicijom da prevaziđe uobičajene kapitalističke šeme.

Specifičnost ovog modela je razdvajanje držanja kapitala i moći odlučivanja u cilju stvaranja i obezbeđivanja održivog rasta kompanije u duhu pravičnosti, pravde i nezavisnosti. Ovaj sistem upravljanja osigurava dugovečnost kompanije njen uzrok i razlog nastajanja i svrhe.

Ovaj model omogućava upravljanje 2 tipa aktivnosti:

Poslovne aktivnosti kroz naše kompanije:

NAOS kroz svoje brendove, koji su trenutno prisutni u sektoru za negu kože i sutra u sektoru za ljudsku brigu; NAOS Institut za životne nauke koji razvija glavne istraživačke projekte u oblasti brige o ljudima ( zdravlje, lepota, blagostanje); NAOS Inicijativa i Finansijska diversifikacija koja se bavi akcionarstvom u start-up preduzećima ili drugim strukturama koji rade u oblasti Brige o ljudima.

I generalne aktivnosti preko fondova:

Fond fondacije drži imovinu kompanije. On ima za cilj da razvije i podrži neprofitne akcije u službi rastućeg ljudskog potencijala.

NAOS statut

Naš Statut predstavlja osnov novog, unapređenog socijalnog modela.

S

Statut je zvanični dokument koji postavlja novi model upravljanja sa željom da prevaziđe uobičajene kapitalističke vidove poslovanja.

Osmišljen i napisan 2011. od strane Jean-Noël Thorel, Statut je sastavljen od pravila i principa poslovanja kompanije NAOS  uz poštovanje njenih vrednosti. Osmišljen je da omogući:

– održivi rast kompanije NAOS i njene misije, – inovaciju NAOS brendova, – primenjivanje aktivnosti koje otkrivaju ljudski potencijal, – diversifikaciju u oblast ljudske nege.

illustration naos

Statut je skup pravila i principa koji upravljaju svim odlukama u vezi sa navedne četiri misije.

Njegova osnovna svrha je da obezbedi dugotrajnost i razvoj aktivnosti kompanije NAOS kroz održivi rast.

Predstavljen upravi NAOS kompanije od strane predsednika Jean-Noël Thorel zajedno sa Céline Nebout i Alexandre Dhiuège, on postavlja proces donošenja odluka pri imenovanju različitih autoriteta u okviru kompanije kao i pri upravljanju glavnim investicijama.