Nekoliko svedočanstava koja opisuju našu kulturu

Svojom sposobnošću da gradi smisao i odnose, kompanija NAOS stvara otvorenu zajednicu, ljudsku avanturu u kojoj projekti i ljudi mogu da se ostvare i razvijaju.

O

Ono što na najbolji način ilustruje kulturu kompanije NAOS jesu svedočanstva zaposlenih, koja govore o raznolikosti puteva kojima se može ići.

I CARE FOR PEOPLE

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail