Nekoliko svedočanstava koja opisuju našu kulturu

Svojom sposobnošću da gradi smisao i odnose, kompanija NAOS stvara otvorenu zajednicu, ljudsku avanturu u kojoj projekti i ljudi mogu da se ostvare i razvijaju.