Kultura otvorena za svet i druge

Kultura naše kompanije je zasnovana na 8 neodvojivih vrednosti koje uslovljavaju način na koji radimo kao i ono što jesmo.
Ovih 8 vrednosti povezuju NAOS zajednice i odražavaju njihov identitet.

Način na

koji radimo

Profitabilnost

Lepota

Pravičnost

Iskrenost

Za kompaniju je neophodno da bude profitabilna, za njeno postojanje i trajanje.

Međutim, ovde nije kraj, podrazumeva se korist za druge, biti koristan za sve naše zajednice i društvo.

Mi ne činimo žene lepim, već su one već suštinski prelepe.

Zato što se lepota pojavljuje kada se stvari rade na pravi način.

Želimo da poštujemo tu lepotu u svemu što radimo.

Pravično postupanje deluje na način koji je i ispravan i poštovan.

Ispravnost je na primer primena samo potrebnih sastojaka u pravoj dozi za očuvanje prirodnih mehanizama kože.

Poštovanje je sa druge strane najbolji način da se održe trajne interakcije sa članovima našeg ekosistema i sveta oko nas.

Biti ispravan u onome što radimo znači biti autentičan kada su u pitanju naši proizvodi i usluge.

Moramo preuzeti rizik da budemo iskreni u svakoj od naših odluka i u svakom od naših odnosa.

Šta nas

karakterise

Hrabrost

Inteligencija srca

Sloboda da budemo sami

Dužnost da govorimo istinu

Hrabrost odražava naš pionirski duh.

Imamo stalnu želju da ispitamo i izazovemo status kvo kako bi izgradili budućnost koja nikada neće zaboraviti svoj krajnji cilj: čovečanstvo.

Raditi prvenstveno iz ljubavi prema ljudima, prirodi i životu.

Negovanje velikodušnosti, solidarnosti, razumevanja i priznanja za druge, iz dana u dan.

Stalna želja da zadovoljite očekivanja drugih i da delujete srcem, jer samo inteligencija srca može otkriti ljudski potencijal.

Mi težimo svetu u kome je svaki pojedinac sposoban da misli, deluje i govori slobodno.

Biti slobodan je temelj za inicijativnost, uključenost i lično ispunjenje koje leži u svakome od nas.

To je ono što nas inspiriše da branimo i tražimo našu nezavisnost.

Biti-a ne činiti se-vernim sebi i našim vrednostima, iskrenim u načinu na koji govorimo i poštujemo vrednosti.

Govoriti istinu je znak poštovanja i poverenja koje drugi imaju u nas.

/9